Hỏi đáp luật doanh nghiệp 7995 Lượt xem

Ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có 2 loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Với mỗi loại hình sẽ lại có những ưu nhược điểm riêng, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được những ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có 2 loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Với mỗi loại hình sẽ lại có những ưu nhược điểm riêng, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được những ưu nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Về ưu điểm của công ty trách nhiệm một thành viên

Theo luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP về doanh nghiệp thì Công ty trách nhiệm một thành viên sẽ do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu do đó chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty và không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác.

Ngoài ra do có tư cách pháp nhân nên người chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt độn của công ty trong pham vi số vốn góp vào công ty nên sẽ ít gây ra rủi ro cho chủ sở hữu. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội hơn hẳn nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh những ưu điểm trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn có những nhược điểm sau

Thứ nhất do ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở trên là chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn vào công ty nên uy tín của công ty với các đối tác, bạn hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về mặt pháp luật sẽ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

Thứ ba khi phải huy động vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu. Do đó việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tương đối khó khăn.Nếu trong trường hợp gặp khó khăn mà cần phải huy động vốn từ bên ngoài thì việc này dường như là không thể, người chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể tự xoay xở vay vốn để huy động vốn cho công ty để công ty tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới công ty TNHH tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725