Hỏi đáp pháp luật 1529 Lượt xem

Tư vấn về đăng ký và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho websie dịch vụ thương mại điện tử

Tư vấn về đăng ký và cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho websie dịch vụ thương mại điện tử

Căn cứ theo quy định tại:

-Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;

-Thông tư số 47/2014/TT-BTC về việc quy định về quản lý website thương mại điện tử;

-Thông tư 04/2016/TT-BTC sửa đổi một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực.

Cụ thể, quy định về điều kiện thiết lập, thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại điều 54, điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Điều 11 Thông tư 04/2016/TT-BTC như sau:

Điều 54. Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quy định tại Mục 2,3 và 4 Chương III Nghị định này khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1.Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

2.Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên internet.

3.Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

a) Mô hình tổ chức hoạt động bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

b) Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;

c) Phân tích quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

4.Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định tại Điều 55 và 58 Nghị định này.

Điều 55: Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

1.Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ý và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

2.Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập ( đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư ( đối với thương nhân );

c) Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;

d) Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

e) Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Điều 11: Sửa đổi, bổ sung “bản sao có chứng thực” được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp một trong ba hình thức bản sao trên”


 Nếu cần đăng ký website bán hàng, bạn nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại đường link này:

https://dangkydoanhnghiep.org.vn/thu-tuc-thong-bao-dang-ky-website-thuong-mai-dien-tu.html

Hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được tư vấn kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725