Tư vấn luật doanh nghiệp 2020 Lượt xem

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán?

Theo Luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp, thành lập công ty kinh doanh dịch vụ kế toán thì cần đáp ứng một số điều kiện nhất định

Thưa Luật sư, Tôi vừa tốt nghiệp đại học, trường Học Viện Ngân hàng. Vì được gia đình ủng hộ nên tôi có ý định thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ kế toán. Tôi muốn hỏi Luật sư là muốn kinh doanh dịch vụ kế toán thì cần những điều kiện gì và tôi có thể thành lập loại hình công ty gì?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An. về vấn đề của bạn. chúng tôi xin được tư vấn như sau:

thanh-lap-doanh-nghiep

  1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Căn cứ điều 55, Luật Kế toán 2003" Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quyền hành nghề kế toán.

  1. Tổchức kinh doanh dịch vụ kế toán phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật. Người quản lý doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này.
  2. Cá nhân hành nghề kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 57 của Luật này và phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán "

Điều kiện trên được quy định cụ thể hơn ở Điều 41, Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải được thành lập và hoạt động  theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức là  doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh

- Muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó phải có một trong những người quản lý của doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề và phải đảm bảo người quản lý doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề kế toán trong suốt thời gian hoạt động; nếu như bạn thuê được người quản lý là người có chứng chỉ hành nghề kế toán thì sẽ phù hợp với quy định của pháp luật, còn nếu muốn tự mình quản lý thì bạn phải học thêm chứng chỉ kế toán;

- Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải được đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán theo như những nội dung dịch vụ kế toán quy định ở Điều 43 Nghị định 129/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán;

- Việc thành lập tổ chức quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải tuân theo các quy định của Luật Doanh nghiệpNghị định 129/2014/NĐ-CP;

Về chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người quản lý doanh nghiệp được quy định cụ thể ở Điều 57 Luật kế toán 2003, công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ tiêu chuẩn:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 của Luật Kế toán 2003;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên  và phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;

-  Có kết quả đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức ;

  1. Về loại hình doanh nghiệp

Căn cứ theo Khoản 1 điều 41, Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, thì có ba hình thức doanh nghiệp mà bạn có thể lựa chọn là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH.

Tùy vào mong muốn của bạn để lựa chọn một trong ba hình thức trên và mỗi hình thức sẽ có đặc điểm pháp lý cũng như thủ tục đăng kí kinh doanh khác nhau. 

Hi vọng rằng sự tư vấn luật của mình sẽ giúp bạn giải quyết được vướng mắc của bạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725