Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2523 Lượt xem

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, để thành lập công ty TNHH hai thành viên kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì cần có những điều kiện nhất định và trình tự thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật.

Chào luật sư, tôi muốn hỏi tiêu chuẩn để mở một công ty bảo vệ là như thế nào và trình tự thủ tục đăng kí  công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-bao-ve

  1. Điều kiện để mở một công ty bảo vệ
  • Điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Nghị định 52/2008/NĐ-CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ, điều kiện để thành lập , đăng kí kinh doanh dịch vụ bảo vệ đối với tổ chức, cá nhân trong nước là:

- Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn pháp định  không thấp hơn mức vốn pháp định trên trong suốt quá trình hoạt động.

- Phải có hồ sơ chứng minh mức vốn pháp định bao gồm:  

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân và đối với doanh nghiệp tư nhân;

+ Đối với vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

+ Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

 Căn cứ  theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 52/2008 NĐ-CP, điều kiện để thành lập , đăng kí kinh doanh dịch vụ bảo vệ đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài là:

- Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp phải từ 500.000 USD trở lên;

 - Doanh nghiệp nước ngoài phải có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên;

- Doanh nghiệp nước ngoài có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam  về việc chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

  • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 Căn cứ Điều 10 Nghị định 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện như là phải ổn định ít nhất một năm trở lên, nếu thuộc sở hữu của người đứng tên đăng kí kinh doanh thì phải có giấy tờ chứng minh hợp lệ, nếu là nhà thuê thì thời hạn thuê phải một năm trở lên

  • Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 Căn cứ  Khoản 1, Khoản 2 Điều 11, Nghị định 52/2008/NĐ-CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ, điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh bảo vệ là:

- Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc các trường hợp cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ.

- Có trình độ học vấn từ cao đẳng đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, luật.

- Những người đã  làm việc  cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì phải thỏa mãn yêu cầu trong 3 năm liền kề không làm quản lý hoặc các chức danh chủ chốt của các doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

  • Điều kiện tiêu chuẩn đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ

Căn cứ Điều 13, Nghị định 52/2008/NĐ-CP Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ, điều kiện đối với nhân viên dịch vụ bảo vệ là:

- Có hợp đồng lao động hợp pháp với với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ (giấy khám sức khoẻ của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên), có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú), có trình độ học vấn từ phổ thông trung học hoặc bổ túc trung học trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công an

  1. Thủ tục đăng kí kinh doanh công ty TNHH hai thành viên kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Hồ sơ bao gồm:

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

-  Điều lệ công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

-  Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

-  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

+  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định78/2015/NĐ-CP  của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc các  tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các giấy tờ khác như:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của ngân hàng thương mại nếu góp bằng tiền mặt Việt Nam, nếu góp bằng tài sản khác ngoài tiền thì phải  có  chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn;

+ Bản sao bằng đại học của người đứng đầu doanh nghiệp bảo vệ;

+ Hợp đồng thuê trụ sở có công chứng, thời gian ít nhất một năm, nếu trụ sở của thành viên thì phải có giấy tờ chứng minh hợp pháp; ...

Số bộ hồ sơ: (01)

Trình tự, thủ tục:

Người thành lập doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng kí kinh doanh đến Cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh theo quy định của Điều 13, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng kí kinh doanh .

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hy vọng rằng sự tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp giải quyết những vướng mắc hiện tại của bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725