Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp 2254 Lượt xem

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp/công ty

Công ty luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, bao gồm: Chuyển đổi mọi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình công ty) – Sáp nhập doanh nghiệp (sáp nhập công ty) – Tách doanh nghiệp (tách công ty). Dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

A. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (công ty)

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi loại hình công ty:

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại
- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại 

2. Quy trình thực hiện chuyển đổi loại hình công ty:
 
+ Xây dựng phương án thực hiện công việc với khách hàng
 - Đánh giá yêu cầu công việc
 - Phương án chi tiết thực hiện công việc
 - Ký kết hợp đồng dịch vụ
+ Phương án chuyển đổi loại hình công ty:
 - Nội dung chuyển đổi loại hình công ty
 - Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi
 - Cách thức sử dụng lao động
 - Nội dung điều lệ công ty chuyển đổi
 - Thời hạn thực hiện chuyển đổi

3. Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty:
 
- Biên bản họp về việc chuyển đổi;
- Quyết định về việc chuyển đổi;
- Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, danh sách thành viên/cổ đông, điều lệ công ty;
- Các tài liệu cần thiết khác.

4. Công ty luật Thái An đại diện thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình công ty:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại Sở kế hoạch và đầu tư 
- Đăng ký khắc dấu cho công ty tại cơ quan công an có thẩm quyền
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu của doanh nghiệp

B. Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp (công ty)


1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập công ty:

- Thủ tục họp đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty
- Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập
- Thủ tục và điều kiện sáp nhập 
- Phương án sử dụng lao động
- Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập
- Thời hạn thực hiện sáp nhập
- Xây dựng điều lệ công ty nhận sáp nhập
- Các nội dung khác có liên quan
 
2. Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ sáp nhập công ty:

- Biên bản, quyết định của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
- Các tài liệu cần thiết khác 

3. Đại diện thực hiện các thủ tục sáp nhập công ty:

- Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế tại sở Kế hoạch và đầu tư
- Đăng ký khắc dấu tại cơ quan công an có thẩm quyền
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty

4. Cam kết dịch vụ sau sáp nhập công ty:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
- Hướng dẫn các thủ tục liên quan tại văn phòng Công ty luậtThái An 

C. Tư vấn tách doanh nghiệp (công ty)

1.  Tư vấn các quy định của pháp luật về tách công ty:
 
-  Tư vấn thủ tục họp đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty
-  Tư vấn phương án sử dụng lao động 
-  Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách
-  Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty
-  Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập    

2.   Hoàn thiện hồ sơ tách công ty:    

-  Biên bản họp hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty
-  Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị tách
-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh 
-  Danh sách thành viên/cổ đông
-  Điều lệ công ty
-  Các tài liệu cần thiết khác.    

3.   Đại diện thực hiện các thủ tục tách công ty:    

-  Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư 
-  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp
-  Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư (người đại diện của doanh nghiệp cùng nhân viên Công ty luật Thái An để ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
-  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan công an có thẩm quyền
-  Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty (người đại diện của doanh nghiệp cùng nhân viên Công ty luật Thái An để ký nhận dấu)
-  Tiến hành đăng ký giấy chứng nhận đăng ký thuế cho công ty    

4.   Cam kết dịch vụ của công ty luật Thái An sau tách công ty:    

-   Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi
-   Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
-   Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại văn phòng Luật Thái An
 

Liên hệ ngay để được tư vấn luật  tốt nhất !   

   CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
      Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725