Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp 2155 Lượt xem

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng loại trừ rủi ro, vừa tiết kiệm được chi phí, thời gian, vừa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh...

Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp (Dịch vụ sáp nhập công ty) tại công ty luật Thái An bao gồm: 

1. Tư vấn các quy định pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp: 

- Tư vấn Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của mỗi doanh nghiệp liên quan để thống qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp và thông qua các vấn đề sáp nhập
- Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập doanh nghiệp
- Tư vấn Phương án sử dụng lao động sau khi sáp nhập 
- Tư vấn về Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp nhận sáp nhập 
- Tư vấn về Thời hạn thực hiện sáp nhập doanh nghiệp
- Hướng dẫn soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập
- Tư vấn các nội dung khác liên quan.
 

2. Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp, bao gồm: 

- Biên bản, quyết định của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp bị sáp nhập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên/cổ đông
- Điều lệ công ty
- Các tài liệu cần thiết khác

3. Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục sáp nhập công ty (thủ tục sáp nhập doanh nghiệp)
- Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại sở Kế hoạch và đầu tư
- Theo dõi việc xử lý và thông báo kết quả 
- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm mã số thuế) tại sở Kế hoạch và đầu tư
- Đăng ký khắc dấu tại cơ quan có thẩm quyền 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu công ty 

4. Cam kết dịch vụ sau sáp nhập công ty:

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp nhận sáp nhập
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan
- Hướng dẫn các thủ tục khác

Liên hệ ngay để được hỗ trợ pháp lý kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725