Tư vấn luật thương mại 8475 Lượt xem

Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế

Với đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài Công ty luật Thái An sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan thương mại quốc tế.

Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế

Càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì các doanh nghiệp tại Việt Nam càng tích cực tham gia các giao dịch thương mại quốc tế.

Công cụ thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế là hợp đồng thương mại với tư cách là sự thỏa thuận cao nhất của các bên, làm tiền đề thực hiện giao thương, cũng như cơ sở để giải quyết tranh chấp phát sinh theo tập quán thương mại quốc tế. Đặc điểm trong giao thương quốc tế thường không đồng nhất về luật pháp quốc gia của các bên trong quan hệ hợp đồng. Điều này gây nhiều khó khăn cho các bên và dễ phát sinh tranh chấp.

Chính vì vậy, việc tìm kiếm một công ty luật có đủ trình độ chuyên môn, am hiểu về luật thương mại, cũng như tập quán thương mại quốc tế để đàm phán hơp đồng, thẩm định tính pháp lý của hợp đồng, phòng ngừa và có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp là công việc cực kỳ quan trọng quyết định sự thành bại trong hoạt động thương mại quốc tế của mỗi doanh nghiệp.

Với đội ngũ luật sư được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài Công ty luật Thái An sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan thương mại quốc tế.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế tại Công ty luật Thái An bao gồm:

- Tư vấn pháp luật và tập quán mua bán hàng hóa quốc tế

- Tư vấn các hoạt động trung gian thương mại trong thương mại quốc tế như đại lý, gia công, ủy thác, , vận tải và kho vận quốc tế

- Tư vấn soạn thảo các loại chứng từ, tài liệu để thực hiện nghiệp vụ xuất-nhập khẩu hàng hóa

- Tư vấn về thanh toán quốc tế

-  Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xin chấp thuận liên quan đến giao dịch thương mại quốc tế

- Tư vấn soạn thảo các hợp đồng trong thương mại quốc tế

- Tư vấn đàm phán hợp đồng và ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế

- Tư vấn, đại diện cho khách hàng hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán và ký kết các hợp đồng

-Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội trong việc đàm phán hợp đồng, hợp tác nhằm bảo vệ quyền lợi ích trong thương mại quốc tế (vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại)

- Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế)

- Tham gia giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án, Trung tâm trọng tài  


--->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được Tư vấn hợp đồng thương mại quốc tế một cách tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725