Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3336 Lượt xem

Tư vấn các trường hợp để được rút vốn khỏi công ty cổ phần

Trong loại hình công ty cổ phần, khi các cổ đông muốn rút vốn khỏi công ty thì có các cách nào, hãy cùng công ty luật Thái An tìm lời giải đáp thông qua một câu hỏi của quý khách hàng như sau:

Chào công ty Luật Thái An, tôi đang có vấn đề thắc mắc muốn luật sư giải đáp giúp như sau: Cách đây 2 năm tôi có góp vốn và trở thành cổ đông của 1 công ty cổ phần, nhưng nay, vì một số lý do, tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty để ra làm ăn riêng. Vậy giờ tôi phải làm như thế nào? Rất mong luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau: 

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc rút vốn của cổ đông ra khỏi công ty cổ phần sẽ được Luật doanh nghiệp năm 2014 điều chỉnh. Theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì bạn có thể rút vốn khỏi công ty cổ phần bằng 1 trong hai cách sau: yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.

+ Về việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác: Do bạn không phải là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần do đó theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì bạn sẽ không bị hạn chế về quyền chuyển nhượng cổ phần mà có thể tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

+ Về việc yêu cầu công ty mua lại cổ phần: Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014 quy đinh như sau:

"1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng".

Như vậy, nếu bạn có 1 trong những lý do được quy định tại khoản 1 Điều 129 thì bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của tôi về vấn đề của bạn, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu nếu có vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp.

Công ty luật Thái An

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725