Hỏi đáp luật doanh nghiệp 1861 Lượt xem

Trong thời hiệu hợp đồng thì có được chuyển trụ sở công ty?

Tôi đã đăng ký thành lập từ 8/2014, công ty chúng tôi là công ty TNHH 1 thành viên với ngành nghề là phân phối sản xuất dược phẩm. Chúng tôi hiện đang ký một hợp đồng sản xuất thuốc cho công ty A, do nhiều lý do nên chúng tôi muốn chuyển trụ sở doanh nghiệp. Như vậy, trong thời gian hợp đồng mới kí kết của chúng tôi đang có hiệu lực, chúng tôi có được chuyển trụ sở không thưa luật sư? Thủ tục và điều kiện cần là gì? Chân thành cảm ơn.

Người gửi: Trần Trung

Trong thời hiệu hợp đồng thì có được chuyển trụ sở công ty?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Với vấn đề chuyển trụ sở công ty trong thời hiệu hợp đồng, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn như sau:

Theo luật doanh nghiệp quy định, hành vi chuyển trụ sở doanh nghiệp bắt buộc phải báo với cơ quan đăng ký doanh nghiệp sau đó thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo điều 32 luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính:

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trong trường hợp bạn chuyển trụ sở do quyết định của tòa án, bạn thực hện mọi thủ tục quy định tại khoản 5 điều 32 luật doanh nghiệp 2014:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Trên cơ sở pháp lý mà chúng tôi cung cấp ở trên pháp luật không quy định trong thời gian công ty ký hợp đồng và trong thời gian thực hiện hợp đồng thì không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi trụ sở và ngành nghề kinh doanh). Do đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi trụ sở trong thời gian này.

Rất mong bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

Gọi ngay: Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 
hoặc gửi Email: contact@luatthaian.vn

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725