Hỏi đáp luật doanh nghiệp 7034 Lượt xem

Trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xác nhận kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Luật sư Thái An tư vấn:
Căn cứ pháp lý: Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính.


Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xác nhận kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định. Hồ sơ gồm:
- Văn bản Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo mẫu HCTL-1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại; (hoặc Mẫu HCTL-5 trong trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;
- Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);
- Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).
- Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Bước 2:
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “ một cửa ” - Sở Công Thương.
+ Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn ).
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Lưu ý : Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức, khi nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức;
- Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận.
- Trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận.
Bài viết chỉ được sử dụng nhằm mục đích tham khảo, trong một số trường hợp mà các văn bản pháp luật điều chỉnh đã hết hiệu lực 1 phần hoặc toàn bộ, được thay thế bởi văn bản khác. 
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp,  đăng ký đầu tư, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, lao động, thương mại… 

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725