Tư vấn pháp luật thuế 5050 Lượt xem

Tính thuế đất phi nông nghiệp đối với chung cư như thế nào ?

Cách tính thuế đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư được hướng dẫn cụ thể chi tiết tại Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Nghị định 53/2011/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan.

 Nhiều người nghĩ là ở nhà chung cư cao tầng thì không phải nộp thuế đất. Nhưng đó là cách hiểu không đúng. Dù bạn ở tầng 1 hay tầng 10 thì căn hộ của bạn cũng được xây dựng trên một nền đất nên bạn vẫn phải đóng thuế đất phi nông nghiệp. Đặc biệt, bạn có sử dụng diện tích tầng hầm của tòa nhà thì bạn cũng phải nộp thuế đất đối với diện tích đó. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về cách tính thuế đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư.

1. Cơ sở pháp lý  

Cơ sở pháp lý quy định cách tính thuế đất phi nông nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
  • Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông
  • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2. Công thức tính thuế đất phi nông nghiệp

a. Công thức chung:

Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế (m2) x Giá của 1m2 đất x Thuế suất (%)

b. Công thức tính thuế đất phi nông nghiệp đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư

Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp có tầng hầm) và công trình xây dựng dưới mặt đất thì số thuế phải nộp được xác định như sau:

Số thuế phát sinh = Diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (m2) x Hệ số phân bổ x Giá của 1m2 đất x Thuế suất (%)

Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất thì công thức là:

Số thuế phát sinh = Diện tích sử dụng công trình của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (m2) x Hệ số phân bổ x Giá của 1m2 đất x Thuế suất (%)

3. Diện tích đất tính thuế phi nông nghiệp 

Công thức chung:

Diện tích đất tính thuế = Hệ số phân bổ x Diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức/hộ gia đình/cá nhân sử dụng

Trong đó, Hệ số phân bổ như sau:

+ Trường hợp không có tầng hầm:

Hệ số phân bổ = Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư / Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng

+ Trường hợp có tầng hầm:

Hệ số phân bổ = Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư / (Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng + 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng)

+ Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất:

Hệ số phân bổ = 0,5 x Diện tích đất trên bề mặt tương ứng với công trình xây dựng dưới mặt đất / Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dưới mặt đấtđình, cá nhân sử dụng dưới mặt đất 

Trường hợp gặp khó khăn khi xác định diện tích đất xây dựng đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư thì Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể phù hợp với thực tế tại địa phương.

4. Đơn giá đất

Giá của 01m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành (01/01/2012). Theo đó, giá đất làm cơ sở tính thuế ở các địa phương khác nhau sẽ khác nhau, góp phần đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, của người nộp thuế giữa các vùng, giữa các đô thị, giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng, trung du và miền núi.

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang thành đất trong chu kỳ ổn định, thì giá của 01m2  đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất hoặc thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian con lại của chu kỳ.

5. Thuế suất:

Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

BẬC THUẾ

DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ (m2)

THUẾ SUẤT (%)

1

Diện tích trong hạn mức

0,03

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07

3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức

0,15

 

Trên đây là phần tư vấn về cách tính thuế đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật đất đai của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
   Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725