Hỏi đáp luật lao động 4877 Lượt xem

Thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Công ty tôi có 2 nhân viên trong tháng nay đã nghỉ 1 tuần mà không có lý do không có, không có đơn xin nghỉ, dò hỏi thì tôi biết được họ đang làm cho Công ty khác. Tôi muốn sa thải họ thì phải làm như thế nào? Mong luật sư tư vấn cho tôi được rõ.

Công ty tôi có 2 nhân viên trong tháng nay đã nghỉ 1 tuần mà không có lý do không có, không có đơn xin nghỉ, dò hỏi thì tôi biết được họ đang làm cho Công ty khác. Tôi muốn sa thải họ thì phải làm như thế nào? Mong luật sư tư vấn cho tôi được rõ.

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Luật Thái An, luật sư lao động tư vấn như sau:
Trường hợp của bạn hoàn toàn có thể sa thải theo căn cứ tại điều 126 khoản 3 : “Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng; Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động”
Về trình tự thủ tục được quy định Điều 30 Nghị định 05/2005/NĐ-CP quy định cụ thể trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:
- Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
- Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.
- Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
- Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.
- Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.
Khi xử lý kỷ luật có thể người lao động sẽ không hợp tác để Công ty có thể thực hiện các trình tự một cách suôn sẻ.Trong trường Công ty gửi thông báo triệu tập tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật đến 03 lần, nếu sau 03 lần mà người lao động không đến thì phía công ty bạn vẫn có thể tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật sa thải với những người lao động này một cách hợp pháp.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại…Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động khi bạn cần hỗ trợ.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725