Dịch vụ xin giấy phép 11018 Lượt xem

Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh mới nhất

Công ty Luật Thái An có các dịch vụ tư vấn online, tư vấn trực tiếp, hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục cấp mới, xin cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhanh nhất, tốt nhất đem lại sự hài lòng nhất cho quý khách hàng.

I. Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Khi yêu cầu Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ tư vấn như sau:

- Tư vấn về trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, các giấy tờ, thông tin cần thiết trong hồ sơ xin cấp Giấy phép;

- Thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp, đối với hồ sơ đã chuẩn bị theo yêu cầu của khách hàng;

- Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo hợp đồng với khách hàng

- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan (nếu có)

- Đại diện cho khách hàng trong quá trình nộp hồ sơ lên Bộ Công thương, theo dõi tiến trình cấp Giấy phép, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.

II. Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh mới nhất.

Sau khi Nghị định 94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư 60/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu được ban hành thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có nhiều thay đổi, gây nhiều vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân. Nhận thấy được điều đó, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu “Thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh mới nhất.

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

- Tổ chức, cá nhân phải có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

- Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục, Hồ sơ xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 02 (hai) bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 (một) bộ gửi Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công Thương (gọi chung là Phòng Công Thương) thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 (một) bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

3. Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy;

4. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

5. Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Lưu ý: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại.

Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh doanh, đầu tư, thương mại, lao động… Với nhiều năm kinh nghiệm, các luật sư tại đây sẽ tư vấn luật và hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả. 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725