Hỏi đáp luật thương mại 3410 Lượt xem

Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Để thực hiện khuyến mại, các doanh nghiệp đăng ký thực hiện khuyến mại. Trình tự thủ tục đăng ký thực hiện khuyến mãi như sau:

Công ty Luật Thái An tư vấn Thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Căn cứ pháp lý: Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và HCTL quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP


 

Trình tự thực hiện đăng ký thực hiện khuyến mại
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại theo quy định.
Hồ sơ gồm:
- Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM-2 hoặc văn bản đăng ký sửa đổi, bổ sung theo mẫu KM-8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);
- Văn bản Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại);
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Hình ảnh sản phẩm khuyến mại và sản phẩm dùng để khuyến mại.
- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có).
- Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).
- Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).
- Các giấy tờ khác.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Bước 2:
+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “ một cửa ” - Sở Công Thương.
+ Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn ).
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại hoặc không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Kết quả thực hiện thủ tục xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại : Văn bản Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại hoặc Văn bản không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.
Yêu cầu, điều kiện: Không
Về mẫu văn bản: KM-2, KM-3, KM-8 được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 của Bộ Thương mại.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép, dang ky doanh nghiep, giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, thương mại… Nếu bạn cần dịch vụ đăng ký khuyến mại, thông tin sẽ có tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/thu-tuc-thong-bao-dang-ky-thuc-hien-khuyen-mai.html

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725