Tư vấn luật đầu tư 3716 Lượt xem

Thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư

Thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư là khác nhau trong các trường hợp khác nhau khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Hiện nay, vấn đề thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư đang là vấn đề mà các nhà đầu tư trong và ngoài nước rất quan tâm. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty Luật Thái An xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết sau đây.

1. Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đầu tư năm 2014.
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư.

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014, các dự án đầu tư thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 48 sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư.

2. Điều kiện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
 • Chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ của doanh nghiệp.
 • Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động.
 • Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc Thủ tướng Chính Phủ quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư theo luật định mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.
 • Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện các thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.
 • Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.
 • Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc một trong các trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
 • Chấm dứt theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

3. Thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư:

3.1 Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có.

3.2 Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

Trong trường hợp  này, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, trong đó kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

3.3 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các trường hợp còn lại:

Trong các trường hợp này, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

3.4 Đối với các dự án dầu tư hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư:

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Theo đó, nội dung đăng ký kinh doanh tại giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.

3.5 Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế:

Trong trường hợp này, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện như trên, và nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

4. Hậu quả pháp lý sau khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc thanh lý dự án đầu tư, cụ thể được thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư tự mình thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thanh lý tài sản.
 • Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.
 • Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725