Dịch vụ xin giấy phép 7003 Lượt xem

Thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Để website thương mại điện tử (website bán hàng) hoạt động theo đúng quy định pháp luật, các cá nhân, tổ chức, thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc giao dịch trao đổi hàng hóa và cung ứng dịch vụ thông qua các trang thương mại điện tử ngày càng trở thành xu hướng. Tuy nhiên sau khi lập một trang thương mại điện tử để bán hàng hóa (website bán hàng), cung ứng dịch vụ của mình hoặc các sàn giao dịch thương mại điện tử, website đấu giá trực tiếp hoặc khuyến mại trực tiếp, thương nhân cần thực hiện thủ tục thông báo hoặc đăng ký website thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

1.  Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng (website bán hàng)

1.1     Đối tượng thông báo website bán hàng

Những đối tượng phải thực hiện thủ tục thông báo website điện tử bán hàng với Bộ Công Thương:

 • Thương nhân
 • Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử
 • Các cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân và không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh.

1.2    Quy trình thông báo

 Bước 1: Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoat động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Bước 2: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào đường link trên và nhập những thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức
 • Số đăng ký kinh doanh, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân
 • Các lĩnh vực kinh doanh hoạt động
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân
 • Các thông tin liên hệ.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung các thông tin được yêu cầu.
 • Nếu tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thì thương nhân thực hiện bổ sung hoặc đăng ký lại.

Bước 4: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành, chọn vào chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu, bao gồm:

 • Tên thương nhân, tổ chức
 • Mã số thuế, số QĐ thành lập
 • Trụ sở thương nhân, tổ chức
 • Quốc gia
 • Tỉnh, thành phố
 • Số điện thoại
 • Người chịu trách nhiệm website
 • Tên website
 • Tên miền chính của website
 • Các tên miền khác trỏ đến website
 • Loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên website
 • Loại hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp trên website

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về các nội dung như:

 • Xác nhân thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
 • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không lệ. Trong trường hợp này, thương nhân phải thông báo lại ở bước 3.
 • Thương nhân theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc qua tài khoản đã được cấp để tiến hành cập nhập và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
 • Nếu trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin mà thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo.
 • Kết quả thông báo: Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho cá nhân, tổ chức, thương nhân một đoạn mã găn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo website. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

2.  Đăng ký website thương mại điện tử (đăng ký website báng hàng)

2.1   Đối tượng đăng ký website thương mại điện tử (đăng ký website báng hàng)

Các thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ:

 • Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến
 • Website cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

2.2  Hồ sơ đăng ký website báng hàng:

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập đối với tổ chức. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trên website
 • Quy chế hoạt động của website thương mại điện tử được thể hiện trên trang chủ của website bao gồm:
 • Quyền và nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Mô tả quy trình giao dịch đối với từng loại giao dịch có thể được tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Hoạt động rà soát và thẩm quyền xử lý của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Giới hạn trách nhiệm của Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ trong những giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Các quy định về an toàn thông tin và quản lý thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên đến giao dịch tiến hành trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch điện từ
 • Biện pháp xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dung trên sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Biện pháp xử lý vi phạm đối với những người không tuân thủ quy chế hoạt động của sàn giao dịch điện tử.
 • Ngoài ra cần có cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật trên website thương mại điện tử.
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website.

2.3   Quy trình đăng ký website báng hàng

Bước 1: Thương nhân đăng nhập  vào www.online.gov.vn.Đăng ký tài khoản bằng cách nhập các thông tin sau:

 • Tên thương nhân, tổ chức đăng ký
 • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân và số quyết định thành lập của tổ chứu
 • Lĩnh vực kinh doanh và lĩnh vực hoạt động
 • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức
 • Các thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương như sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành Bước 3.
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi có tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức chọn chức năng đăng ký website để bắt đầu, điền các thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký như hướng dẫn.

Bước 4: Trong 07 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký các nội dung sau đây:

 • Xác nhận hồ sơ hợp lệ và yêu cầu thương nhân thực hiện tiếp bước 5
 • Thông báo hồ sơ không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, khi đó thương nhân, tổ chức quay về bước 3 để khai báo lại .

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân gửi hồ sơ giấy về Bộ Công Thương

 • Xác nhận đăng ký: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầu đủ, hợp lệ do thương nhân tổ chức gửi đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) khi hoàn thành quy trình đăng ký.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung nhưng không có phản hồi sẽ bị chấm dứt hồ sơ.

3.  Dịch vụ thông báo, đăng ký website bán hàng của Luật Thái An

3.1   Dịch vụ thông báo website bán hàng

 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu.
 • Thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoat động thương mại điện tử.
 • Nhận kết quả đăng ký tài khoản đăng nhập trên Cổng thông tin Quản lý hoat động thương mại điện tử.
 • Hướng dẫn khách hàng chỉnh sửa bổ sung website thương mại điện tử theo đúng quy định của Bộ Công thương
 • Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thông báo website thương mại điện tử
 • Nhận mã và hướng dẫn khách hàng gắn mã lên website thương mại điện tử thành cụm từ “ Đã thông báo với Bộ Công Thương”

3.2  Dịch vụ đăng ký website bán hàng

 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu.
 • Thực hiện đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoat động thương mại điện tử.
 • Nhận kết quả đăng ký tài khoản đăng nhập trên Cổng thông tin Quản lý hoat động thương mại điện tử.
 • Soạn hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử.
 • Thực hiện đăng ký website thương mại điện tử trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
 • Theo dõi tiến trình xử lý, bổ sung hồ sơ nếu cần.
 • Sau khi hồ sơ điện tử hợp lệ, tiến hành nộp hồ sơ giấy lên Bộ Công Thương.

Trên đây là dịch vụ thông báo, đăng ký website bán hàng của Luật Thái An. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử hãy liên hệ để được hỗ trợ.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725