Tư vấn luật doanh nghiệp 2174 Lượt xem

Thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể thay đổi trụ sở chính đến một nơi khác trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khác phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và phải làm thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp.

  1. Chuyển trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

-  Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển trụ sở theo quy định của pháp luật về thuế.

- Nếu chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

- Tên/ mã số doanh nghiệp/ mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  nếu doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế.

- Địa chỉ trụ sở chính mà công ty dự định chuyển đến;

- Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có ;

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh công ty hợp danh tùy thuộc vào từng loại hình công ty;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  1. Chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

 Hồ sơ bao gồm:

 - Thông báo thay đổi trụ sở kinh doanh

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  nếu doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

- Họ, tên, số giấy chứng thực cá nhân theo quy định của Điều 10 Nghị định 78/2015/ NĐ-CP , địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề thay đổi trụ sở chính công ty thì các bạn có thể liên hệ với Công ty Luật Thái An để được hỗ trợ tận tình nhất.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725