Thay đổi đăng ký kinh doanh 4243 Lượt xem

Thủ tục thay đổi thành viên công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi thành viên trong doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Nhìn chung có 4 trường hợp thay đổi thành viên như sau: Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới; Thay đổi thành viên do chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp; Thay đổi thành viên do không góp đúng, góp đủ, góp không đúng tiến độ vốn góp đã đăng ký; Thay đổi thành viên do thừa kế.

Thủ tục thay đổi thành viên công ty 


Hồ sơ thay đổi thành viên
A. Hồ sơ thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới:
-           Thông báo thay đổi thành viên doanh nghiệp (theo mẫu)
-           Quyết định bằng văn bản về việc tiếp nhận thành viên (theo mẫu). Nội dung quyết định này cần thể hiện trong Điều lệ công ty (sửa đổi)
-           Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (Kèm theo chữ ký của các thành viên tham dự)
-           Xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (theo mẫu)
-           Các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân với tư cách thành viên mới của doanh nghiệp:
  + Đối với cá nhân quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  + Đối với cá nhân là người nước ngoài:
  + Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Xác nhận đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và hộ chiếu. 
  + Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
+ Đối với thành viên mới là tổ chức:
    Quyết định thành lập
    Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 Lưu ý: Trường hợp thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ liên quan nêu trên cần được chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

-           Bản sao và bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

B. Hồ sơ thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần góp vốn hoặc tặng cho phần vốn góp
-           Thông báo thay đổi thành viên (theo mẫu)    
-           Hợp đồng chuyển nhượng (hợp đồng tặng cho) và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của doanh nghiệp (theo mẫu)
-           Các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân với tư cách thành viên mới của doanh nghiệp:
  + Đối với cá nhân quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  + Đối với cá nhân là người nước ngoài:
  + Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Xác nhận đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và hộ chiếu. 
  + Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
+ Đối với thành viên mới là tổ chức:
    Quyết định thành lập
    Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
 Lưu ý: Trường hợp thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ liên quan nêu trên cần được chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

-           Bản sao và bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

C. Hồ sơ thay đổi thành viên do thừa kế:
- Thông báo thay đổi thành viên (theo mẫu)
- Văn bản xác nhận việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế
-           Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận thừa kế:
  + Đối với cá nhân quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  + Đối với cá nhân là người nước ngoài:
  + Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Xác nhận đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp và hộ chiếu. 
  + Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

D. Hồ sơ thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định pháp luật
-           Thông báo thay đổi thành viên (theo mẫu)
-           Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn
-           Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp (theo mẫu)
-           Danh sách các thành viên còn lại của doanh nghiệp (theo mẫu)
-           Thông báo kết quả tiến độ góp vốn, có xác nhận của doanh nghiệp
-           Giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên
-           Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Dịch vụ của công ty luật Thái An:
- Tư vấn trình tự , thủ tục thay đổi thành viên của doanh nghiệp
-           Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi thành viên của doanh nghiệp
-           Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
-           Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi thành viên của doanh nghiệp

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty luật Thái An  

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725