Kiến thức pháp luật kinh doanh 2366 Lượt xem

Thủ tục: Thay đổi đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, Thủ tục thay đổi người đại diện, Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, Thủ tục thay đổi trụ sở chính, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp ….

Thủ tục: Thay đổi đăng ký kinh doanh với công ty cổ phần

 1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ). Nếu công ty giảm vốn thì không được thấp hơn vốn pháp định đối với ngành nghề đã đăng ký.
 1. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Trường hợp không có chủ tịch hội đồng quản trị (mất tích, chết, tạm giam ….) thì thành viên hội đồng cổ đông tổ chức biểu quyết nhất trí thay đổi người đại diện.
 1. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ đăng ký  thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định); Ngoài ra, khi đăng ký ngành kinh doanh có điều kiện cần chứng chỉ hành nghề của các chức danh quản lý doanh nghiệp.
 1. Thủ tục thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở sang tỉnh khác.).
 1. Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

Lưu ý việc trùng tên doanh nghiệp sẽ gây phức tạp và khó khăn hơn cho việc thay đổi.

 1. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định tòa án

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Nhiều hơn nữa những kiến thức pháp luật với Luật Thái An. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới công ty cổ phần tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725