Kiến thức pháp luật kinh doanh 6576 Lượt xem

Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân?

Trình tự hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp mua bán, thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chết, thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp mất tích,....

Thủ tục: thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân?

Pháp luật quy định trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Theo điều 47 nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Trường hợp mua bán tặng cho doanh nghiệp.
Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

- Thông báo thay đổi Chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng;

- Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Theo điều 10 nghị định 78/2015/NĐ-CP CP của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi do chủ doanh nghiệp chết hoặc mất tích.
Hồ sơ thay đổi bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người được thừa kế;

- Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích;

- Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người thừa kế.

Về giấy tờ hợp lệ, theo điều 10 nghị định 78/2015/NĐ-CP. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam

còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn

hiệu lực.

Về thẩm quyền, đây hành hành vi thay đổi đăng ký doanh nghiệp, vì thế phòng Đăng ký kinh tiếp nhận, doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (điều 47 nghị định này).

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!        

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725