Hỏi đáp luật doanh nghiệp 6582 Lượt xem

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Hiện tại chúng tôi muốn thành lập một doanh nghiệp xã hội. Xin luật sư cho tôi biết thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội và căn cứ pháp lý. Tôi xin cảm ơn.

Hỏi: Hiện nay tôi là Giám đốc 1 tổ chức Phi chính phủ. Chúng tôi có định hướng thành lập một chi nhánh (bộ phận) trực thuộc Trung tâm, tạm gọi là Doanh nghiệp xã hội. Hoạt động của bộ phận này hướng vào ngành Xây dựng dân dụng (Thi công công trình), với mong muốn tạo việc làm cho một số nhóm đối tượng như: Người di cư, người sử dụng ma túy, Người có H, Người thất nghiệp... và tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động xã hội của Trung tâm bên cạnh các chương trình, dự án phát triển cộng đồng. Nguồn thu từ hoạt động của chi nhánh cũng là nguồn thu của Trung tâm. Xin luật sư cho tôi biết thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội và căn cứ pháp lý. Tôi xin cảm ơn

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và  gửi câu hỏi tới Luật Thái An, về vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trước hết, bạn phải xác định loại hình doanh nghiệp xã hội bạn muốn thành lập là gì? Doanh nghiệp tư nhân, Công ty CP, Công ty TNHH hay Công ty HD, từ đó có thể xác định điều kiện hồ sơ thành lập cụ thể theo quy định. Trình tự thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Theo đó

-   Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

-   Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.

-   Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo theo các Khoản 1 và 2 Điều này.

Các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp  được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của luật sư về câu hỏi của bạn, nếu có gì thắc mắc hãy liên lạc lại với chúng tôi để được giải đáp.

Công ty Luật Thái An

 

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725