Thành lập doanh nghiệp 5827 Lượt xem

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân có chủ sở hữu duy nhất là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân...

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những nội dung Dịch vụ thành lập công ty tại Công ty luật Thái An.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Công ty luật Thái An bao gồm:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Hướng dẫn về việc chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn cách thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong doanh nghiệp tư nhân (quan hệ giữa chủ doanh nghiệp tư nhân với giám đốc (trường hợp thuê giám đốc)

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:
- Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân (Bản sao có chứng thực)
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
- Chứng chỉ hành nghề của cá nhân đối với ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
- Giấy ủy quyền cho Công ty luật Thái An để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

3. Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Theo dõi việc xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân
- Nhận kết quả và bố cáo thành lập doanh nghiệp tư nhân

4. Dịch vụ gia tăng sau thành lập doanh nghiệp tư nhân
- Luật sư tư vấn về hồ sơ nội bộ doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn các quy định pháp luật về kế toán, thuế liên quan đến doanh nghiệp tư nhân
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề của doanh nghiệp tư nhân
- Giảm 15% phí dịch vụ khi doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ Công ty luật Thái An

Liên hệ ngay để được sử dụng Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tốt nhất với chi phí ít nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
  Đối tác pháp lý tin cậy

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725