Thành lập doanh nghiệp 9959 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên là 01 (đối với công ty TNHH một thành viên); tối thiểu là 02 và tối đa không vượt quá 50 (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH tại Công ty luật Thái An
1. Tư vấn luật doanh nghiệp trước khi thành lập công ty TNHH
- Quy định chung về công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty TNHH
- Tư vấn về lựa chọn tên công ty TNHH
- Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty TNHH
- Tư vấn về vốn điều lệ (vốn pháp định) trong công ty TNHH
- Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH
- Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành trong công ty TNHH (đại hội thành viên, hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc …) 
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên
- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh
- Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH
- Tư vấn về đường lối giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp kinh doanh đối với công ty
TNHH
2. Tư vấn thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH
a. Thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH: Sở Kế hoạch và đầu tư
c. Số lượng hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH: 01 bộ
c. Hướng dẫn soạn hồ sơ thành lập công ty TNHH
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Dự thảo điều lệ Công ty TNHH (người đại diện theo pháp luật và các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền ký từng trang điều lệ)
- Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
- Giấy ủy quyền
- Các giấy tờ kèm theo:
- Các giấy tờ kèm theo:
+ Đối với thành viên là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản sao chứng thực)
+ Đối với thành viên là tổ chức (doanh nghiệp): Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; Quyết định ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đối với ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với ngành, nghề kinh doanh bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề
3. Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp và bố cáo thành lập công ty TNHH tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và đầu tư), Sở Công an, Cục thuế,, cổng thông tin điện tử Quốc gia tại Sở kế hoạch và đầu tư…
4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau thành lập công ty TNHH:
- Tư vấn về biển hiệu, thông báo báo về việc đã góp đủ vốn…
- Tư vấn về tổ chức nội bộ công ty TNHH (lập sổ thành viên, nội quy lao động, hợp đồng lao động…)
- Tư vấn luật sở hữu trí tuệ liên quan đến thương hiệu, logo của công ty TNHH
- Tư vấn thủ tục in hoá đơn, các quy định pháp luật về kế toán, báo cáo tài chính năm
- Tư vấn luật về thuế
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến công ty TNHH

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới công ty TNHH tại các bài viết sau đây của chúng tôi: 

Liên quan tới người đại diện theo pháp luật:

 Liên quan tới vốn công ty:

 Liên quan tới chuyển đổi công ty TNHH:

 Liên quan tới giải thể:

Giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ?

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725