Thành lập doanh nghiệp 3695 Lượt xem

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Trong công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

                                                                         Thủ tục thành lập công ty hợp danhThủ tục thành lập công ty hợp danh khi khách hàng sử dụng Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại Công ty luật Thái An như sau:

1. Khách hàng được tư vấn luật trước khi thành lập công ty hợp danh:

- Tư vấn đặc điểm của công ty hợp danh
- Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty hợp danh
- Hướng dẫn chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty hợp danh
- Tư vấn về cơ cấu vốn góp trong công ty hợp danh
- Tư vấn cách thức hoạt động và điều hành của công ty hợp danh
- Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong công ty hợp danh
- Tư vấn quyền, nghĩa vụ của các thành viên công ty trong công ty hợp danh
- Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
- Tư vấn phương án chia lợi nhuận trong công ty hợp danh
- Tư vấn xử lý nghĩa vụ phát sinh trong nội bộ và quá trình kinh doanh của công ty hợp danh

2. Khách hàng được hướng dẫn soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hợp danh, bao gồm
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh
- Điều lệ công ty hợp danh
- Giấy ủy quyền
- Các giấy tờ kèm theo:
  + Đối với thành viên là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu (bản sao có chứng thực) 
  + Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao Điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo uỷ quyền
  + Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định 
  + Chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc cá nhân khác đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề 

3. Khách hàng được Công ty luật Thái An đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty hợp danh
- Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh
- Theo dõi xử lý hồ sơ thành lập công ty hợp danh
- Nhận kết quả đăng ký kinh doanh
- Khắc dấu
- Đăng ký tại Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp (bố cáo thành lập công ty hợp danh)
- Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu công ty hợp danh
- Làm thủ tục thuế ban đầu
- Liên hệ in hóa đơn giá trị gia tăng
- ...
4. Tư vấn luật, hỗ trợ pháp lý cho khách hàng sau khi thành lập công ty hợp danh
- Hướng dẫn lập hồ sơ tổ chức nội bộ công ty hợp danh
- Tư vấn về phát triển thương hiệu công ty hợp danh
- Tư vấn về nghĩa vụ thuế và kê khai thuế
- Cung cấp văn bản pháp luật liên quan

Liên hệ ngay để được sử dụng Dịch vụ thành lập công ty  tốt nhất với chi phí ít nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725