Tư vấn luật doanh nghiệp 2787 Lượt xem

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Theo Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, để thành lập chi nhánh công ty cần tiến hành làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

 Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh không được khác với với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Để thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

thanh-lap-chi-nhanh

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thành lập chi nhánh. Nội dung thông báo bao gồm:

  • Mã số doanh nghiệp;
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Tên của chi nhánh dự định thành lập;
  • Địa chỉ trụ sở chi nhánh dự định thành lập;
  • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;
  • Thông tin đăng kí thuế;
  • Họ tên, nơi cư trú, , số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/giấy chứng thực cá nhân còn hiệu lực khác của người đứng đầu chi nhánh;
  • Họ tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

 2. Quyết định và bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thành lập chi nhánh;

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

4. Bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới chi nhánh công ty tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725