Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2016 Lượt xem

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh: hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, cơ quan giải quyết tạm ngừng kinh doanh, thời hạn thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Sau đây công ty luật Thái An sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục tạm ngừng kinh doanh:

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc toàn doanh nghiệp. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh tại phòng đăng kí kinh doanh nơi đăng kí kinh doanh, đồng thời phải gửi thông báo đến phòng đăng kí kinh doanh nơi có chi nhánh, văn phòng đại diện trước 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm. Trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn thì gia hạn được tối đa 1 năm nữa.

Tam_ngung_kinh_doanh

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh theo mẫu thông tư 20/2015/TT- BKHĐT
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh/ quyết định của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; và bản sao biên bản họp hội đồng quản trị / biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh.
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp/ Giấy giới thiệu của doanh nghiệp
  • - Trường hợp ủy quyền thì người ủy quyền phải nộp giấy tờ chứng thực cá nhân: chứng minh thư, hộ chiếu của người được ủy quyền

Thời hạn giải quyết thủ tục tạm ngừng kinh doanh:

Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ, phòng đăng kí kinh doanh nơi có trụ sở gửi cấp xác nhận về việc doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh.

Cơ quan giải quyết tạm ngừng kinh doanh: Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

 Kinh doanh trước khi hết thời hạn thông báo tạm dừng:

- Doanh nghiệp kinh doanh lại trước thời hạn thông báo tạm ngừng phải làm thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh đến phòng đăng kí kinh doanh nơi có trụ sở và nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng kí.

 Công ty Luật Thái An 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725