Hỏi đáp luật doanh nghiệp 14723 Lượt xem

Thủ tục rút vốn ở công ty TNHH 2 Thành Viên?

Công ty tôi là công ty TNHH 2 TV, trong đó tôi là giám đốc đại diện theo pháp luật còn bạn tôi là chủ tịch hội đồng thành viên, mỗi người 50% vốn góp của công ty. Công ty đang làm ăn rất thuận lợi tuy nhiên vì nhiều lý do riêng nên tôi muốn rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty. Luật sư hãy tư vấn giúp tôi để làm thủ tục này nhanh gọn mà hợp pháp, chân thành cảm ơn luật sư.

Người gửi: Trần Bình

Thủ tục rút vốn ở công ty TNHH 2 Thành Viên?

Chào anh và cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Với câu hỏi của anh, công ty chúng tôi có thể tư vấn cho anh như sau. Theo pháp luật hiện hành quy định thì khi đã góp vốn vào công ty, anh không được rút vốn mà chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác hoặc cá nhân/tổ chức khác. Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển nhượng phần vốn góp như sau:

Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng vốn với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Như vậy có nghĩa là, khi anh muốn “rút vốn góp” ở công ty, đầu tiên bạn phải bán phần vốn góp đó cho chủ tịch hội đồng thành viên (Chính là bạn của anh. Anh chỉ có thể chuyển một hoặc nhiều phần vốn góp cho người khác nếu bạn của anh không mua lại hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán. Và trong trường hợp này, công ty anh còn phải tổ chức hoạt động lại theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Để tiến hành việc chuyển nhượng vốn góp thì anh cần chuẩn bị các tài liệu sau:

- Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp bao gồm: Thông báo, biên bản họp, quyết định về việc thay đổi.

- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp có chữ ký các bên.

- Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác định của công ty.

Như vậy, hình thức hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp sẽ không cần công chứng hoặc chứng thực mà chỉ cần có chữ ký của hai bên và có xác nhận của công ty.

Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

           

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725