Tư vấn pháp luật thuế 17264 Lượt xem

Thủ tục nộp thuế phi nông nghiệp như thế nào ?

Trước khi nộp thuế, người nộp thuế phải đến cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để khai thuế. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa thì bạn đến đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. Về thủ tục nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, theo Điều 17 Thông tư 153/2011/TT-BTC quy định.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về thủ tục nộp thuế phi nông nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề về thủ tục nộp thuế phi nông nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

  • Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010
  • Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông
  • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2. Thủ tục nộp thuế phi nông nghiệp

a. Bước 1: Kê khai sử dụng đất phi nông nghiệp

Kế khai thuế ở đâu ?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 53/2011/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế

Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc khai thuế, nộp thuế tại cơ quan, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan thuế cấp huyện) nơi có quyền sử dụng đất.

Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thể đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã.”

Theo đó, trước khi nộp thuế, người nộp thuế phải đến cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để khai thuế. Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa thì bạn đến đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. 

Thời gian kê khai thuế như thế nào ?

Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện khai thuế theo năm.

Nguyên tắc kê khai thuế

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích tính thuế đất phi nông nghiệp là tổng diện tích các thửa đất ô tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế được quy định như sau:

  • Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tính nơi có quyền sử dụng đất.
  • Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức thì người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất vượt hạn mức để xác định diện tích vượt hạn mức của các thửa đất.

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm những giấy tờ sau:

  • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu do Bộ Tài chính quy định
  • Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất; Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế ( nếu có)

Hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế phi nông nghiệp mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc thay đổi.

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế đất phi nông nghiệp phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố thay đổi số thuế phải nộp.

b. Bước 2: Nộp thuế

Cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30/4 của năm.

Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ:

  • Kỳ thứ nhất, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31/5
  • Kỳ thứ hai, thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 30/10

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thủ tục nộp thuế phi nông nghiệp. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn luật thuế của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725