Tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp 791 Lượt xem

Thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Khi hoạt động không hiệu quả hoặc muốn thay đổi sang phương thức kinh doanh khác, giải thể là thủ tục bắt buộc giúp doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất. Vậy quy trình giải thể doanh nghiệp diễn ra theo các bước nào?

Khi hoạt động không hiệu quả hoặc muốn thay đổi sang phương thức kinh doanh khác, giải thể là thủ tục bắt buộc giúp doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất. Vậy quy trình giải thể doanh nghiệp diễn ra theo các bước nào? Hãy tham khảo quy trình cụ thể dưới đây.

Bước 1: Quyết định giải thể

Quyết định giải thể được thông qua bởi chủ sổ hữu/đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tư nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên trở lên, đối với công ty cổ phần là đại hội đồng cổ đông.

Đối với doanh nghiệp bị thu hồi Giaays chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp buộc phải quyết định giải thể. Tùy vào từng loại hình mà doanh nghiệp phải thực hiện thục tục thông qua quyết định giải thể tương ứng.

Dựa trên cơ sở biên bản họp, người đại diện của doanh nghiệp sẽ ký kết quyết định giải thể với nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng,….

Bước 2: Thực hiện quyết định giải thể

Đây là bước quan tọng trong trình tự giải thể doanh nghiệp.  Khi quyết định giải thể doanh nghiệp được thông qua hợp pháp, doanh nghiệp phải chủ động tổ chức thực hiện nội dung quyết định này. Công việc cụ thể như sau:

- Gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động quyết định giải thể;

- Công khai quyết định giải thể, phương án thanh toán nợ bằng văn bản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra cần niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Thực hiện thanh toán nợ, thanh lý tài sản theo đúng phương án đã thông báo.

Bước 3: Kết thúc quy trình giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp được kết thúc khi cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình hình pháp lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia là “doanh nghiệp đã giải thể”. Đối với những trường hợp giải thể bắt buộc, cần lưu ý doanh nghiệp sẽ bị cập nhật tình trạng “đang làm thủ tục giải thể” ngay khi có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều này được thực hiện nhằm đảm bảo tính chất bắt buộc của việc giải thể. Người quan lý phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc không thực hiện theo đúng trình tự giải thể doanh nghiệp.

Qúy khách có nhu cầu tư vấn quy trình giải thể doanh nghiệp, liên hệ ngay Thái An qua hotline: 1900633725 để được tư vấn nhé!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725