Tư vấn hợp đồng 7041 Lượt xem

Thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý

Nếu bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thì bên giao đại lý phải bồi thường một khoản tiền tương ứng thù lao mà bên đại lý được hưởng trong khoảng thời gian làm đại lý.

Khi thực hiện hợp đồng đại lý thương mại có nhiều nguyên dân khiến hợp đống chấm dứt: xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên, bởi hợp đồng vô hiệu cũng có thể là trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là sự kiện dễ tranh chấp trên thực tế. Để giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng, các trường hơp đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý công ty luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Luật Thương mại năm 2005

2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý là gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là trường hợp chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí của một bên khi có căn cứ được pháp luật, các bên thỏa thuận trong hợp đồng, hoặc xuất phát từ sự vi phạm nghĩa vụ của một bên trong hợp đồng.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng được nhận diện bởi các dấu hiệu sau:

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng xuất phát từ ý chí đơn phương của một bên. Hầu hết các trường hợp chấm dứt hợp đồng đều xuất phát từ sự thỏa thuận của cả hai bên trong hợp đồng thì trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thì chỉ xuất phát từ sự thể hiện ý chí một bên.
 • Căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng là do sự vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, sự ghi nhận rõ trong hợp đồng hoặc xuất phát từ quy định pháp luật. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng chỉ được coi là hợp pháp khi có một trong ba căn cứ nêu trên.
 • Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng khiến hợp đồng không phát sinh hiệu lực từ lúc bên còn lại nhận được thông báo chấm dứt. Nếu trường hợp hủy bỏ hợp đồng thì hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý

Đại lý thương mại được hiểu là việc bên đại lý thực hiện công việc mua, bán, cung ứng dịch vụ vì lợi ích bên giao đại lý để nhận thù lao.

Trong quan hệ đại lý, thì bên đại lý chỉ thực hiện công việc mua bán hàng hóa thay cho bên giao đại lý để nhận thù lao chính vì vậy về bản chất của hợp đồng đại lý thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ. Vì mang bản chất hợp đồng dịch vụ nên hợp đồng đại lý thương mại chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Một trong hai bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại mà không cần có bất cứ lý do nào nhưng phải thông báo bằng văn bản trong một khoảng thời gian hợp lý tuy nhiên thời hạn đại lý không được nhỏ hơn 60 ngày.
 • Hợp đồng đại lý chấm dứt khi có căn cứ được hai bên thỏa thuận. Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên nên nếu các bên có quyền thỏa thuận các trường hợp được đơn phương
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng hợp đồng đại lý thương mại

Để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại thì bên đại lý và bên giao đại lý phải chú ý những điểm sau:

 • Nếu bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thì bên giao đại lý phải bồi thường một khoản tiền tương ứng thù lao mà bên đại lý được hưởng trong khoảng thời gian làm đại lý
 • Nếu bên đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý chấm dứt hợp đồng đại lý thì sẽ không được thanh toán một khoản thù lao nào

Pháp luật thương mại luôn dành cho các bên thỏa thuận những vấn đề pháp luật chưa rõ ràng nên trong hợp đồng đại lý thương mại các bên cần thỏa thuận những vấn đề:

 • Các trường hợp các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Thời hạn thông báo khi mong muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề bạn hỏi. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng chất lượng cao và chi phí rất phải chăng của chúng tôi tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html. Trường hợp bạn gặp phải tranh chấp liên quan tới hợp đồng, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng rất hiệu quả - chi tiết có tại đây https://dangkydoanhnghiep.org.vn/tranh-chap-hop-dong-kinh-te.html

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725