Tư vấn luật doanh nghiệp 59869 Lượt xem

Thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Công ty Luật Thái An chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký nhà thầu trên mạng Đấu thầu Quốc gia cho các doanh nghiệp trên toàn quốc. Phí dịch vụ chỉ 800.000 đ, lệ phí nhà nước 500.000 đ, 3 ngày là xong.

Đặc biệt:
Chúng tôi có dịch vụ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU "Siêu Nhanh" chỉ trong 1 ngày có kết quả --->>> Gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để biết thêm chi tiết ! 

Để giúp nhà thầu hiểu rõ hơn về trình tự, hồ sơ của việc đăng ký, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thông tin nhà thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia.

1. Các văn bản pháp lý có liên quan đến thủ tục đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

 • Luật Đấu thầu năm 2013
 • Nghị định số 63/2014/ NĐ – CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 • Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. Trình tự tiến hành đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Để có tư cách hợp nhà thầu phải thỏa mãn những điều kiện nhất định được quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013 một trong số đó là: “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Nhà thầu có trách nhiệm thông tin trên trang mạng đấu thầu quốc gia, để đăng ký nhà thầu phải trải qua các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống đấu thầu mạng quốc gia. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành có địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

Lưu ý: Để truy cập vào trang mạng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhà thầu cần áp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin như sau: 

 • Về đường truyền Internet: Có kết nối đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Mở các cổng (port): 8070, 8080, 8081, 8082, 4502, 4503, 9000.
 • Yêu cầu máy tính: Hệ điều hành: Windows; Trình duyệt Internet Explorer.

Bước 2: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống nêu trên để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo đó là nhà thầu phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

 Bước 3: Nhà thầu nộp chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của pháp luật;

 Bước 4: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;

 Bước 5: Nhận chứng thư số;

 Bước 6: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

3. Hồ sơ, thời hạn, chi phí liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

3.1 Hồ sơ đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Nhà thầu cần chuẩn bị hồ sơ sau đây khi đăng ký thông tin nhà thầu trên trang mạng đấu thầu quốc gia:

 • Đơn đăng ký nhà thầu (đơn này sẽ xuất hiện khi bạn truy cập vào mục đăng ký nhà thầu của trang mạng đấu thầu quốc gia)
 • Bản scan hay bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;
 • Bản chụp hay bản scan Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.

3.2 Thời hạn, chi phí liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

Về thời hạn đăng ký thông tin nhà thầu theo luật định:

Trong thời gian 02 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của đơn đăng ký nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống và hồ sơ đăng ký bằng văn bản do nhà thầu, nhà đầu tư gửi đến. Sẽ có hai trường hợp xảy ra là:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư được đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có trách nhiệm thông báo lý do trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hướng dẫn nhà thầu, nhà đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ, bản đăng ký cho phù hợp.

Về chi phí đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia: Theo quy định tại mục 2 Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính thì chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) là 500.000 đồng và lưu ý mức thu chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

4. Các dịch vụ liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia do Công ty Luật Thái An cung cấp

 • Tư vấn cho khách hàng liên quan đến nội dung các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.
 • Tư vấn khách hàng soạn thảo các hồ sơ cần thiết để đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.
 • Đại diện cho khách hàng để đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

Đăng ký đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia là một hạng mục trong dịch vụ tư vấp pháp luật doanh nghiệp của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ nhu cầu liên quan đến đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống trang mạng đấu thầu quốc gia, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725