Hỏi đáp luật sở hữu trí tuệ 2375 Lượt xem

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thưa luật sư, hiện tại, tôi đang có một số sáng chế mới. Tôi dự định đăng ký một số sáng chế đó nhưng đây là lĩnh vực khó, bản thân tôi chưa có kinh nghiệm và hiểu biết về vấn đề này. Mong luật sư tư vấn cho tôi về những điều kiện và thủ tục để tôi tiến hành đăng ký cho những sáng chế của mình.

Người gửi: Tuyết Lương
thu tuc dang ky sang che

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Thái An.

Trước tiên, để nộp đơn đăng ký sáng chế của mình bạn cần chuẩn bị những tài liệu sau để có một hồ sơ hoàn chỉnh, gồm có:

 • Tờ khai (02 bản theo mẫu).
 • Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có).
 • Yêu cầu bảo hộ (02 bản).
 • Các tài liệu có liên quan (nếu có).
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Sau khi đã có một hồ sơ hoan chỉnh, bạn tiến hành nộp đơn đăng kí sáng chế trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc Văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi bạn đã nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ, bạn phải chờ một thời gian để đơn đăng ký được xem xét. Thời hạn xem xét đơn như sau:

Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. 

Ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn:

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn.
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

Công bố đơn: Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung. Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung đơn: Trong thơi hạn 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

 • Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;
 • Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

 • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, để quá trình đăng ký sáng chế được tiến hành thuận lợi bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Để có quyền đăng ký sáng chế bạn cần đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận đó không trái với quy định của pháp luật.
 • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước:
  • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.
  • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật), một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký sáng chế.
  • Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có tính mới.
 • Có trình độ sáng tạo.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, giải pháp nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có tính mới.
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Về lệ phí đăng ký sáng chế:

 • Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng.
 • Phí tra cứu: 120.000 đồng.
 • Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

Trên đây là những lời tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ  hỏi đáp về pháp luật sở hữu trí tuệ  này của công ty chúng tôi.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725