Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2880 Lượt xem

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Theo luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân và phải làm thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Thưa Luật sư, hiện nay công ty tôi đang muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH một thành viên là cá nhân, mong luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục để chuyển đổi? 

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

chuyen-doi-doanh-nghiep

Điều kiện để chuyển đổi doanh nghiêp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân:

Căn cứ Khoản 1, Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu thỏa mãn các điều kiện như:

- Có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư, kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định của pháp luật;

+ Có hồ sơ đăng kí doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng kí doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chính là chủ sở hữu công ty.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với khoản nợ chưa thanh toán của công ty và cam kết thanh toán đủ số nợ khi hết hạn.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng về việc công ty TNHH một thành viên là cá nhân được chuyển đổi sẽ tiếp tục tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản về việc tiếp tục sử dụng lao động của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH một thành viên:

Căn cứ Khoản 3, Điều 25, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng kí doanh nghiệp, trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên là cá nhân thì hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp theo quy định của Điều 24, Luật doanh nghiệp 2014.

- Điều lệ công ty chuyển đổi được quy định tại Điều 25, Luật Doanh nghiệp 2014.

- Danh sách chủ nợ và tổng số nợ chưa thanh toán bao gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán nợ, danh sách hợp đồng chưa thanh lý và người lao động hiện có.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty TNHH muốn chuyển đổi.

- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về vấn đề sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đối với nghĩa vụ chưa thanh toán của công ty và cam kết sẽ trả nợ đúng hạn.

- Văn bản thỏa thuận sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng chưa thanh lý.

- Văn bản thỏa thuận sẽ tiếp tục sử dụng người lao động của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Số bộ hồ sơ: (01) bộ

Theo Khoản 2 Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2014, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nếu thấy thỏa mãn các điều kiện và hồ sơ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới công ty TNHH tại các bài viết sau đây của chúng tôi: 

Liên quan tới người đại diện theo pháp luật:

Liên quan tới vốn công ty:

Liên quan tới chuyển đổi công ty TNHH: 

Liên quan tới giải thể:

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725