Hỏi đáp luật thương mại 45871 Lượt xem

Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Theo Luật sư tư vấn luật, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sẽ tuân thủ mốc thời gian tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của Luật Đấu thầu.

Tôi muốn tham gia dự thầu gói thầu xây dựng một bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân Tỉnh mở thầu. Tôi muốn hỏi luật sư thời gian cần thiết cho quá trình lựa chọn nhà thầu hoàn chỉnh sẽ mất khoảng bao lâu.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

thoi-gian-trong-lua-chon-nha-thau

Căn cứ Điều 12, Luật Đấu thầu 2013, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ chia ra làm các giai đoạn như sau:

- Thời gian để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;

- Thời gian phát hành  hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu : sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu thông báo mời sơ tuyển đến trước thời điểm đóng thầu( là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu) ;

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm : ít nhất là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước , 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm thầu  được phát hành  cho đến ngày có thời điểm đóng thầu;

- Thời gian  để chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển : tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước , 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;

Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất : ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu :  tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước , 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;

- Thời gian đánh giá hồ sơ  : hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày hồ sơ đề xuất  tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất nhiều nhất là 40 ngày, hồ sơ dự thầu nhiều nhất là 60 ngày . Thời gian được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày phía mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án;

- Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình :  tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định;

- Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu :  tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt;

- Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu:  tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định;

- Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất : tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu yêu cầu quy mô lớn, phức tạp có thể  kéo dài tối đa là 210 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án;

Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu :  ít nhất là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu;

- Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo đường bưu điện, fax:  là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ thời gian cho một quá trình lựa chọn nhà thầu, bạn có thể cân nhắc để lựa chọn lịch trình phù hợp.

Hy vọng rằng sự tư vấn luật của chúng tôi đã giúp ích phần nào cho bạn.

*

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725