Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2833 Lượt xem

Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, trường hợp thay đổi trụ sở cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trường hợp thay đổi trụ sở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Câu hỏi: Kính chào luật sư công ty Luật Thái An! Tôi là Minh Nguyệt, hiện là giám đốc công ty kinh doanh các sản phẩm may mặc. Trụ sở chính của công ty đang ở Thanh Xuân – Hà Nội, nhưng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến nơi khác. Vậy mong luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục chuyển đổi trụ sở chính của công ty. Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An. Để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn luật như sau:

Trước khi đăng ký thay đổi trụ sở chính, bạn phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến chuyển đổi địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Vì trong câu hỏi của bạn không nêu rõ địa điểm muốn chuyển trụ sở chính nên căn cứ vào Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ – CP quy định về đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp. Chúng tôi chia làm hai trường hợp:

Trường hợp 1: chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bạn đã đăng ký, công ty bạn phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số thuế, mã số doanh nghiệp);
  • Địa chỉ trụ sở định chuyển đến;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Những Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi nộp các giấy tờ trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao cho bạn Giâý biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Trường hợp 2: chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty bạn đã đăng ký thì công ty bạn phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ - CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây công ty bạn đã đăng ký.

Trên đây là phần tư vấn luật của chúng tôi, nếu có bất cứ thắc mắc nào về thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725