Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3087 Lượt xem

Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ đông đã đăng ký mua.

Câu hỏi: Chào luật sư công ty Luật Thái An, tôi là Trần Dũng (Hoàng Mai – Hà Nội). Tôi là một trong những cổ đông sáng lập của công ty cổ phần PPA, hiện nay công ty chúng tôi muốn thay đổi thông tin của một số cổ đông sáng lập do các cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đăng ký mua. Vậy mong luật sư tư vấn cho tôi thủ tục thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong trường hợp này?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn luật như sau:

Căn cứ vào Điều 51, nghị định 78/2015/ NĐ – CP về việc đăng ký doanh nghiệp thì:

Thứ nhất, cổ đông sáng lập là cổ đông được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với trường hợp của bạn khi cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một số cổ phần đã đăng ký mua, công ty muốn thay đổi thông tin cổ sông sáng lập phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng. Nội dung Thông báo bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định (đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp (quy định: đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực) và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp công ty bạn yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông và xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

Trên đây là tư vấn luật của chúng tôi về vấn đề thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725