Hỏi đáp luật doanh nghiệp 10613 Lượt xem

Thành viên hợp danh có những quyền gì?

Em trai tôi có rủ tôi góp vốn thành lập một công ty thời trang, cậu ta cũng rủ 2 người nữa là ông Thành và ông Tuấn tham gia. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu thì thấy tôi được làm thành viên hợp danh còn ông Tuấn và ông Thành là thành viên góp vốn. Tôi không hiểu sự khác nhau giữa hai loại thành viên này bởi chúng tôi đều góp vốn với nhau tại sao tên gọi lại tách ra vậy? Mong luật sư giải đáp cho tôi.

Người gửi: Hải Châu

Thành viên hợp danh có những quyền gì?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt trong các loại hình.Ở công ty hợp danh có 2 loại thành viên: Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Có thể thấy rằng, câu hỏi của bạn hướng đến sự phân biệt hai loại thành viên này, quả nhiên mấu chốt của sự khác nhau chính là sự đặc biệt tạo nên loại hình công ty này. Về cơ bản thành viên hợp danh khác thành viên góp vốn ở quyền hành của mình trong công ty đó là:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;

b) Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;

c) Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;

d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết;

e) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác. Nếu công ty nợ, các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn với số nợ này.

f) Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

g) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trái với thành viên hợp danh, thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn góp, tức là họ sẽ chịu nợ hay thu lợi từ công ty bằng phần trăm góp vốn vào công ty. Ngoài ra, thành viên góp vốn không được tham gia điều hành việc kinh doanh của công ty.

Với những thông tin chúng tôi cung cấp, mong rằng bạn sẽ nắm bắt và hiểu rõ hơn về hai loại thành viên này, từ đó có thể biết được quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân khi đang tham gia công ty dưới danh nghĩa thành viên hợp danh này.

Rất mong bạn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ hỏi đáp luật doanh nghiệp này của công ty chúng tôi.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

           

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725