Thành lập doanh nghiệp 4175 Lượt xem

Thành lập công ty liên doanh

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Công ty liên doanh có thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

 Thành lập công ty liên doanh

Thành lập Công ty liên doanh là một trong những Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và Dịch vụ tư vấn đầu tư tại công ty luật Thái An, bao gồm.

  1. Tư vấn luật cho các nhà đầu tư những quy định chung của pháp luật trước khi thành lập công ty liên doanh:

-  Quy định về đặt tên, địa chỉ trụ sở, vốn đầu điều lệ (vốn pháp định) của công ty liên doanh

-  Phương thức hoạt động và quản lý trong công ty liên doanh

- Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý công ty liên doanh

-  Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty liên doanh

-  Tỷ lệ, cách thức góp vốn, trình tự góp vốn trong công ty liên doanh

-  Hướng dẫn về phương án phân chia lợi nhuận, giải quyết các vấn đề phát sinh

-  Lưu ý về khai báo thuế khi doanh nghiệp liên doanh bắt đầu hoạt động

-  Hướng dẫn cung cấp các hồ sơ, tài liệu để thành lập công ty liên doanh

  1. Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh

-  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

-  Điều lệ công ty liên doanh

-  Danh sách cổ đông (thành viên) công ty liên doanh

-  Giấy ủy quyền

-  Các giấy tờ kèm theo: 

+ Đối với thành viên là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (bản sao có chứng thực)

+ Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định về việc góp vốn thành lập công ty
Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo uỷ quyền (bản sao có chứng thực)

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề (đối với những ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định)

+ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề (đối với những ngành nghề mà yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)  

  1. Đại diện cho nhà đầu tư (khách hàng) thực hiện thủ tục thành lập công ty liên doanh Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Công an, Cục thuế...

  2. Luật sư tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập công ty liên doanh

- Hướng dẫn lập hồ sơ nội bộ doanh nghiệp liên doanh

- Tư vấn định hướng, phát triển thương hiệu doanh nghiệp

- Tư vấn pháp luật về thuế

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ Thành lập công ty liên doanh một cách nhanh nhất và chi phí ít nhất!   

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725