Hỏi đáp luật doanh nghiệp 4603 Lượt xem

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp: trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý. Chúng tôi thường xuyên thực hiện đăng ký tăng/giảm vốn công ty cổ phần, tăng/giảm vốn công ty TNHH 1 thành viên, tăng/giảm vốn công ty TNHH 2 thành viên, tăng/giảm vốn doanh nghiệp tư nhân ... cho các khách hàng trên toàn quốc.

Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp đó là:

  • Tăng vốn góp của các thành viên. Trường hợp này vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.
  • Thành viên có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 Luật doanh nghiêp 2014. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này thì số vốn góp thêm của các thành viên đó sẽ được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu không có sự thỏa thuận khác của các thành viên.
  • Tiếp nhận vốn góp của các thành viên mới.

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm:                 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

- Công ty cổ phần phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.  Thông báo cần có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và vốn điều lệ; số vốn dự định tăng vốn

+Thời điểm, lý do và hình thức tăng vốn

+Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Liên hệ ngay để được nhận được sự tư vấn tốt nhất từ phía luật sư của chúng tôi!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725