Hỏi đáp luật doanh nghiệp 4130 Lượt xem

Tăng vốn bằng cách thêm thành viên?

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, gồm 5 thành viên và được thành lập 4 năm rồi. Hiện tại tôi có một người bạn muốn góp vốn nên công ty tôi định là tăng vốn điều lệ bằng cách thêm cổ đông mới. Các cổ đông cũ không góp thêm vốn. Tôi muốn hỏi thủ tục nào đơn giản nhất để vừa tăng vốn và thêm thành viên? Những thành viên không mua thêm cổ phần liệu có phải có biên bản họp hay văn bản đồng ý cho công ty tăng vốn hay không?

Tăng vốn bằng cách thêm thành viên?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Để có thủ tục vừa tăng vốn và thêm thành viên mới đơn giản nhất, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn như sau:

Trước hết, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải tiến hành họp, việc họp này nên có thêm thành viên mới với tư cách khác mời tham gia. Bao quanh nội dung đó là:

  • Phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ: thông thường điều lệ sẽ quy định quyền quyết định thuộc về ĐHĐCĐ;
  • Công ty chào bán cổ phần cho 5 cổ đông hiện tại theo tỉ lệ sở hữu của họ (khoản 1 điều 124 luật doanh nghiệp 2015)
  • Sau khi tất cả cổ đông trên xác nhận từ chối mua cổ phần chào bán, công ty chào bán cổ phần cho cổ đông mới.

Sauk hi cuộc họp kết thúc , kết quả đó là 2 nội dung chính là tăng vốn điều lệ và thêm thành viên mới. Từ kết quả cuộc họp (biên bản họp), ĐHĐCĐ ra nghị quyết về những nội dung trên, ban hành giấy chứng nhận phần vốn góp cho cổ đông mới, thay đổi sổ cổ đông, làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mong rằng bạn đã thỏa mãn với những gì chúng tôi cung cấp, chúc bạn và công ty sớm hoàn thành thủ tục.

Rất mong nhận được nhiều hơn những câu hỏi về doanh nghiệp từ phía bạn.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725