Tư vấn luật thương mại 14246 Lượt xem

Quyền kiểm tra hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Theo quy định pháp luật Thương mại thì việc kiểm tra hàng hóa là quyền của bên mua chứ không phải là nghĩa vụ trách nhiệm. Tức bên bán không có quyền yêu cầu bên mua thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, bên mua có quyền lựa chọn kiểm tra hoặc không kiểm tra hàng hóa.

 

Trong quá trình mua bán hàng hóa các bên trong hợp đông có quyền và nghĩa vụ tương ứng với nhau. Một trong những quyền lợi của người mua đó là quyền kiểm tra hàng hóa. Quyền kiểm tra hàng hóa là quyền quan trọng giúp người mua kiểm soát chất lượng hàng hóa. Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp tham gia vào quan hệ mua bán hàng hóa hiểu rõ trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Khái niệm và vai trò của kiểm tra hàng hóa

Kiểm tra hàng hóa là việc bên mua tiến hành xem xét, đánh giá về số lượng, chất lượng, mẫu mã, những đặc điểm.....của hàng hóa sắp được chuyển giao sang cho bên mình.

Theo quy định pháp luật Thương mại thì việc kiểm tra hàng hóa là quyền của bên mua chứ không phải là nghĩa vụ trách nhiệm. Tức bên bán không có quyền yêu cầu bên mua thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, bên mua có quyền lựa chọn kiểm tra hoặc không kiểm tra hàng hóa.

Tuy nhiên, việc kiểm tra hàng hóa có vai trò, ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo quyền, lợi ích của bên mua:

  • Việc kiểm tra hàng hóa sẽ giúp cho bên mua xem xét được chất lượng, số lượng, mẫu mã, kỹ thuật đối với hàng hóa mình mua. Nếu phát hiện những sai sót, khiếm khuyết nhất định thì có quyền hoàn trả lại số hàng, ngừng việc thanh toán, yêu cầu bên bán cung cấp hàng hóa đúng chất lượng.
  • Việc kiểm tra hàng hóa giúp các bên trong hợp đồng giảm thiểu tranh chấp, tiết kiệm chi phí. Việc kiểm tra giúp phát hiện những khiếm khuyết của hàng hóa nên tránh việc tranh chấp về chất lượng hàng hóa khi đã được chuyển giao cho bên mua. Việc kiểm tra hàng hóa cũng tiết kiệm chi phí bốc dỡ, vận chuyển, cũng như thời gian của các bên.

2. Thực hiện quyền kiểm tra hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Việc kiểm tra hàng hóa có thể hành trước hoặc cùng với việc vận chuyển và giao hàng.

Nếu việc kiểm tra hàng hóa trước khi trước khi giao hàng thì việc kiểm tra phải tuân thủ quy định pháp luật như sau:

  • Đối với bên bán cần tạo điều kiện để bên mua kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng
  • Đối với bên mua việc kiểm tra cần tiến hành trong thời gian ngắn trong hoàn cảnh cho phép
  • Nếu bên mua không kiểm tra hàng hóa trước khi giao thì bên mua tiến hành giao hàng
  • Nếu phát hiện những khiếm khuyết khi kiểm tra hàng hóa thì bên bán phải thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý

Trách nhiệm về khiếm khuyết hàng hóa:

  • Bên mua sẽ phải chịu khiếm khuyết của hàng hóa nếu bên bán đã biết hoặc phải biết khuyết khuyết về hàng hóa nhưng không thông báo cho bên bán trong khoảng thời gian hợp lý
  • Bên bán phải chịu khiếm khuyết của hàng hóa nếu khiếm khuyết của hàng hóa không thể phát hiện bằng biện pháp thông thường khi kiểm tra, hoặc bên bán biết được khiếm khuyết nhưng không thông báo cho bên mua.

Từ quy định trên ta thấy pháp luật không quy định cụ thể rõ ràng về thời gian kiểm tra, thời hạn thông báo. Chính vì vậy tránh tranh chấp các bên trong hợp đồng cần tiến hành biện pháp sau:

  • Quy định rõ về số lượng, chất lượng, mẫu mã, khối lượng, tiêu chí kỹ thuật khi tiến hành mua bán hàng hóa
  • Quy định cụ thể về quy trình, thời gian kiểm tra hàng hóa, cũng như thời hạn thông báo khiếm khuyết, trách nhiệm chịu rủi ro

Để thỏa thuận được những điều khoản trên các bên phải căn cứ vào đối tượng mua bán hàng hóa, cũng như hoàn cảnh điều kiện các bên.

Trên đây là bài viết về trách nhiệm kiểm tra hàng hóa

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

 

Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng chất lượng cao và chi phí rất phải chăng của chúng tôi tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html. Trường hợp bạn gặp phải tranh chấp liên quan tới hợp đồng, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng rất hiệu quả - chi tiết có tại đây https://dangkydoanhnghiep.org.vn/tranh-chap-hop-dong-kinh-te.html

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725