Văn bản pháp luật mới 2667 Lượt xem

Quy định về giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử

Từ ngày 01.03.2017 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực. Công ty luật Thái An xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định nêu trên đang được giới doanh nghiệp quan tâm.    

Quy định bảo hiểm xã hội điện tử

 Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bao gồm:

- Đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN;

- Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Trao đổi thông tin liên quan đến việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

- Giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

- Giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Các loại chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

Theo nghị định, chứng từ BHXH điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các văn bản băng giấy, bao gồm:

- Hồ sơ BHXH điện tử;

- Chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử;

- Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH bằng phương tiện điện tử.

Điều kiện, phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có chứng thư số còn hiệu lực (chứng thư do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định pháp luật).

Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp.

+ Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với BHXH Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH được lựa chọn 1 trong 2 hình thức dưới đây:

 + Thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam;  

 + Thông qua Tổ chức I-VAN theo quy định.

Thời gian nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp chứng từ BHXH điện tử được thực hiện các giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

- BHXH Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được chứng từ BHXH điện tử đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm nhất 15 phút sau khi nhận được chứng từ BHXH điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp gửi đến.

06 mẫu tờ khai cho giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH: 

Mẫu số 01/ĐK-GD

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mẫu số 02/SĐ-GD

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mẫu số 03/NG-GD

Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH

Mẫu số 04/ĐK-IVAN

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 05/SĐ-IVAN

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 06/NG-IVAN

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN


Liên hệ với Công ty luật Thái An để được tư vấn luật kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725