Tư vấn pháp luật thuế 2141 Lượt xem

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung. Từ ngày 01/01/2015, nhiều quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân bắt đầu có hiệu lực. Vậy những quy định mới về Thuế thu nhập cá nhân năm 2015 sẽ có những thay đổi như thế nào? Hãy cùng Công ty luật Thái An tìm hiểu về vấn đề này:


  1. Đối với thu nhập chịu thuế:

+ Căn cứ theo khoản 1, điều 2 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 3 về thu nhập chịu thuế thì: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

+ Căn cứ vào điểm c, khoản 2, điều 2 Luật số 71/2014/QH13 thì: Quy định thu nhập “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino” sửa thành “Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”. Trúng thưởng casino sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và chuyển sang áp thuế và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt.

  1. Thu nhập được miễn thuế

Căn cứ tại khoản 2, điều 3, Luật số 71/2014/QH13 bổ sung các khoản thu nhập được miễn thuế:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

  1. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

Căn cứ vào khoản 4, điều 2, Luật số 71/2014/QH13 thì:

+ Các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu hay còn gọi là nộp thuế khoán đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thay vì cách tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh bằng doanh thu các khoản chi phí hợp lý.

+ Quy định về thuế suất thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

  • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý sổ xố, đại lý bán hàng đa cấp: 5%).
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%
  • Hoạt động kinh doanh khác: 1%
  1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

Căn cứ vào khoản 5, điều 2, Luật số 71/2014/QH13 thì: thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay vì được xác định là giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán như trước đây.

  1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Trước đó theo luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 thì: thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản “được xác định bằng hai cách thứ nhất là bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan hoặc được xác định bằng giá chuyển nhượng từng lần”. Tuy nhiên đến Luật số 71/2014/QH13 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động chỉ “được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản từng lần.”

  1. Thay đổi biểu thuế toàn phần

Căn cứ vào khoản 7, điều 2, Luật số 71/2014/QH13 thì: thu nhập chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất là 2% thay vì chia thành hai trường hợp là 25% và 2% như trước đây.

Trên đây là những quy định mới của Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời.

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725