Kiến thức pháp luật kinh doanh 3040 Lượt xem

QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT KẾ TOÁN 2015

Luật kế toán là một trong những văn bản pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Mặc dù Luật Kế toán 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017, nhưng đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đúng mức, thậm chí không ít các CEO còn chưa hề hay biết về văn bản này. Để giúp doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng quy định của pháp luật, công ty Luật Thái An xin tổng hợp những điểm mới nổi bật nhất của Luật Kế toán 2015.

1. Những quy định mới đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

- Bổ sung trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán: Phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm của mình đồng thời phải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ doanh nghiệp và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

- Sửa đổi quy định loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán: Chỉ được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và có ít nhất 2 người là kế toán viên hành nghề. Trường hợp là cá nhân thì phải thành lập hộ kinh doanh và cá nhân phải hành nghề kế toán.

- Bổ sung quy định về kế toán viên hành nghề: Đối tượng được đăng ký hành nghề và được công nhận là kế toán hành nghề phải là người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, có năng lực hành vi dân sự, có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học.

- Bổ sung quy định cấm với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán: Không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Bổ sung quy định thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp dịch vụ kế toán: Phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính  trong vòng 10 ngày những thay đổi sau: Danh sách kế toán viên hành nghề, tên, địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán…

- Bổ sung, quy định rõ ràng đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng: việc thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng phải lập thành hợp đồng bằng văn bản...

- Bổ sung quy định Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán :  Không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mà chỉ cần đáp ứng một số điều kiện pháp luật quy định.

2. Những quy định mới áp dụng chung cho hoạt động kế toán

- Bổ sung quy định đơn vị kế toán: khi lập và công khai báo cáo tài chính thì được làm tròn số và rút gọn.

- Bổ sung quy định về thời gian kiểm tra kế toán: Thời gian kiểm tra kế toán do cơ quan có thẩm quyền quyết định nhưng không được quá 10 ngày kể cả ngày nghỉ lễ.

- Quy định thêm một số hành vi bị cấm đối với hoạt động kế toán:

   + Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo đảm điều kiện quy định của Luật Kế toán.

   + Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

   + Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.

   + Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

- Bổ sung quy định trách nhiệm của kế toán trưởng: Luật kế toán 2015 bổ sung thêm trách nhiệm của kế toán trưởng phải lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

- Bổ sung quy định các đối tượng không được làm kế toán cùng trong một đơn vị kế toán (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu): Cha nuôi, mẹ nuôi, người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu, giám đốc, tổng giám đốc, cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính kế toán, kế toán trưởng; thủ quỹ, thủ kho, người mua, bán tài sản không được làm kế toán trong cùng một đơn vị kế toán.

Trên đây là một số quy định mới của Luật  Kế toán có hiệu lực từ đầu năm 2017 mà doanh nghiệp cần nắm rõ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì phát sinh trong hoạt động kinh doanh, quý doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725