Hỏi đáp luật doanh nghiệp 7425 Lượt xem

Quy định của pháp luật về nhóm công ty

Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ - công ty con đều là các mô hình của nhóm công ty. Vậy bản chất của nhóm công ty là gì? Pháp luật quy định như thế nào về nhóm công ty? Hãy cùng Công ty Luật Thái An tìm hiểu vấn đề này.

Hỏi: Chào Công ty luật Thái An. Em có một vấn đề thắc mắc mong luật sư trả lời giúp. Theo em được biết thì tập đoàn kinh tế, công ty mẹ - công ty con là các mô hình của nhóm công ty. Vậy em muốn hỏi bản chất của nhóm công ty là gì và quy định của pháp luật về nhóm công ty? Em xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Pháp luật Việt Nam quy định về nhóm công ty tại chương VIII Luật doanh nghiệp 2014 từ điều 188 đến điều 191.

Theo đó, nhóm công ty được hình thành dựa trên sự liên kết giữa các công ty nhằm phát triển hoạt động của từng công ty thành viên, đảm bảo được vị thế cạnh tranh và phân tán rủ ro, sự liên kết này chỉ là liên kết về số lượng chứ không phải liên kết về vốn. Các công ty độc lập, nhân danh chính mình để thực hiện các hành vi liên kết.. Tuy nhiên trong một số trường hợp do những điều kiện cạnh tranh cũng ảnh hưởng tới tính tự nguyện liên kết. Quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế sẽ buộc các thành viên phải liên kết với nhau nhằm tạo lập, duy trì, phát triển tối đa các nguồn lực của doanh nghiệp để nâng cao khả năng cạnh tranh trước áp lực của thị trường.  Dựa trên tính chất ngành nghề, các nhóm công ty được phân chia thành:

-        Nhóm công ty liên kết theo chiều ngang ( cùng một ngành nghề kinh doanh) hình thức liên kết này có thể bị kiểm soát bới luật cạnh tranh.Các công ty hoạt động trong cùng một ngành nghề tham gia cổ phần góp vốn với nhau hoặc thỏa thuận phân chia thị trường, kiêm soát sự gia nhập của các công ty bên ngoài.

-        Nhóm công ty liên kết theo chiều dọc (giữa các doanh nghiệp trong cùng 1 dây chuyền sản xuất, công nghệ trong đó mỗi công ty thực hiện một giai đoạn, cùng phân công hợp tác).

-        Nhóm công ty liên kết hỗn hợp (vừa theo chiều ngang vừa theo chiều dọc). Các công ty có sự liên kết hợp tác để cùng hoàn thành 1 sản phẩm.

Nhóm công ty không có tư cách pháp nhân, mà chỉ là sự liên kết giữa các pháp nhân độc lập. Nhóm công ty là tập hợp của nhiều công ty, mỗi công ty là một chủ thể với năng lực pháp lý đầy đủ, nhân danh chính mình thực hiện các quan hệ pháp luật. Sự tập hợp các công ty tạo thành nhóm không hướng đến việc hình thành một tổ chức kinh tế tham gia thị trường mà thực hiện quá trình nhằm tối đa hóa lợi ích của từng công ty kinh doanh độc lập. Vì vậy nhóm công ty không có tư cách pháp nhân, sự vận hành của nhóm công ty chính là sự vận hành của các công ty thành viên.

Nhóm công ty không có tài sản riêng. Các công ty thành viên không góp vốn để tạo thành nhóm công ty, không tạo thành pháp nhân mới, không thực hiện nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhóm công ty, do đó nhóm công ty không có tài sản riêng. Các công ty thành viên chỉ đóng góp tài chính để duy trì bộ máy quản trị, điều hành hoạt động của nhóm công ty.

  Hiện nay nhóm công ty ở nước ta tồn tại dưới các mô hình:

-        Công ty mẹ- công ty con;

-        Tập đoàn kinh tế (nhà nước và tư nhân);

-        Các hình thức khác.   

Trên đây là ý kiến tư vấn của luật sư về vấn đề bạn quan tâm.

Nếu có gì thắc mắc bạn ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty Luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725