Hỏi đáp luật doanh nghiệp 7230 Lượt xem

Phân phối lợi nhuận và xử lý các khoản nợ của hợp tác xã

Phân phối lợi nhuận của hợp tác xã, xử lý lỗ, xử lý tài sản của hợp tác xã

 Câu hỏi: Xin chào luật sư Công ty luật Thái An, tôi là Vũ Oanh. Hiện nay, tôi muốn thành lập hợp tác xã nhưng chưa rõ về vấn đề chia lợi nhuận và nếu hợp tác xã gặp vấn đề về tài chính thì sẽ xử lý lỗ và xử lý tài sản khi giải thể như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Cảm ơn luật sư!

 Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật Thái An. Để giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề chia lợi nhuận cũng như xử lý các khoản lỗ, tài sản của hợp tác xã, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

 Trước hết, muốn tìm hiểu về vấn đề chia lợi nhuận cúng như xử lý khoản nợ thì cần tìm hiêu tài  sản của hợp tác xã bao gồm những nguồn nào:

  1. Tài sản của hợp tác xã
  • Vốn góp của thành viên, hợp tác xã viên;
  • Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã viên và vốn huy động khác;
  • Vốn tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã;
  • Khoản trợ cấp, hỗ trợ của nhà nước và khoản được tặng, cho khác;

Trong đó, các loại tài sản của hợp tác không chia được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐ – CP

  1. Phân phối lợi nhuận

Sau khi hoàn thành xong các nghĩa vụ tài chính, trích lập Qũy của hợp tác xã, khoản lợi nhuận còn lại được hợp tác xã phân phối với tỉ lệ và phương thức cụ thể quy định tại điều lệ hợp tác xã, theo nguyên tắc:

+ Chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên; theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm;

+ Phần còn lại được chia theo vốn góp;

Thu nhập đã phân phối cho thành viên là tài sản thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã. Thành viên có thể giao thu nhập đã phân phối cho hợp tác xã quản lý, sử dụng theo thỏa thuận của hợp tác xã

  1. Xử lý lỗ

Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì hợp tác xã phải xử lý giảm lỗ theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã xử lý giảm lỗ nhưng vẫn không đủ thì sử dụng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp; nếu vẫn chưa đủ thì khoản lỗ còn lại được chuyển sang năm sau; khoản lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển các khoản lỗ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

  1. Xử lý tài sản

Việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể được quy định tại Điều 49 Luật Hợp tác xã năm 2012, theo đó những tài sản thuộc loại tài sản không chia sẽ được xử lý cuối cùng, sau khi đã dùng tất cả các tài sản khác của hợp tác xã để thanh toán nghĩa vụ tài chính.

Điều 21 Nghị định 193/2013/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã hướng dẫn cách xử lý tài sản không chia của hợp tác xã, cụ thể:

+ Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã;

+ Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn;

+ Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp giải thể, phá sản mà vốn, tài sản của hợp tác xã không đủ để thanh toán các khoản nợ thì hợp tác xã được sử dụng tài sản không chia theo thứ tự sau đây để thanh toán các khoản nợ:

+ Khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

+ Phần trích từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

+ Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề chia lợi nhuận và xử lý lỗ, xử lý tài sản của hợp tác xã. Nếu có bất kì pháp lí nào còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời.

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725