Kiến thức pháp luật kinh doanh 6242 Lượt xem

Phân biệt đăng ký đất đai và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Đăng kí đất đai và đăng kí giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất khi thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại cùng liên quan đến quyền sử dụng đất, vậy sự khác nhau của hai hoạt động này là gì? Cùng Công ty luật Thái An tìm hiểu về vấn đề này:

 

  1. Về định nghĩa

+ Đăng ký đất đai là hoạt động đăng kí xác lập quyền sử dụng đất. Điều này có nghĩa là hoạt động đăng ký đất đai nhằm để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Do đó, Luật Đất đai khác với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với giao dịch nhà ở thì hiệu lực của hợp đồng về mua bán, cho thuê nhà phát sinh tại thời điểm công chứng của hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và thừa kế quyền sử dụng đất có hiệu lực tại thời điểm các bên đăng kí đất đai tại văn phòng hoặc chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai sau khi hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực.

+ Còn đối với đăng ký giao dịch bảo đảm: xét về bản chất, nó có ý nghĩa đối kháng với bên thứ ba. Điều này có nghĩa là bên thế chấp quyền sử dụng đất ký kết hợp đồng đăng ký giao dịch bảo đảm khi mà bên thứ ba có tranh chấp về quyền sử dụng đất với bên thế chấp. Dựa trên căn cứ giao dịch bảo đảm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền của bên thế chấp đối với đất đai.

Hay nói cách khác, ý nghĩa của đăng ký giao dịch bảo đảm là nhằm xác định:

  • Đất có thuộc sở hữu hợp pháp của người thế chấp không?;
  • Nếu đất không hợp pháp, ngân hàng sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo và không nhận giao dịch thế chấp đó;
  • Nếu xảy ra trường hợp đối kháng với bên thứ ba, Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi của bên thế chấp.
  1. Về cơ quan đăng ký

+ Đăng ký đất đai: thực hiện tại văn phòng đăng kí đất đai cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  hoặc chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai cấp huyện trực thuộc văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

+ Đăng kí giao dịch bảo đảm: được thực hiện tại các trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm trực thuộc cục đăng kí giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp được thành lập tại các khu vực miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).

  1. Về trình tự thủ tục

+ Đăng kí đất đai: được hướng dẫn bởi Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định.

+ Đăng kí giao dịch bảo đảm: được thực hiện theo quy định về đăng kí giao dịch bảo đảm do Chính phủ ban hành năm 2010.

Trên đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa hai hoạt động: đăng kí đất đai và đăng kí giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất khi thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lí gì còn vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật tốt nhất.

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725