Chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp 7204 Lượt xem

Phân biệt chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với mục đích và thực tiễn kinh doanh là hoạt động khá phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại.

Tổ chức lại doanh nghiệp để phù hợp với mục đích và thực tiễn kinh doanh là hoạt động khá phổ biến hiện nay của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thương mại. Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đa dạng gồm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên rất nhiều chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ dẫn tới những nhầm lẫn đáng tiếc trong quá trình thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp.

Khái niệm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

- Chia doanh nghiệp được hiểu đơn giản là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành 2 hoặc nhiều công ty mới.

- Tách doanh nghiệp là việc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tách một công ty mới.

- Hợp nhất chính là 2 hoặc một số công ty hợp nhất lại thành một công ty mới.

Sáp nhập được hiểu là một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác.

Về hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

- Đối với hình thức chia doanh nghiệp, các thành viên, các cổ đông và tải sản của công ty sẽ được chia để tiến hành thành lập nhiều hoặc chỉ 2 công ty mới.

- Khi tách doanh nghiệp, một phần tài sanrm quyền và nghĩa vụ của công ty sẽ được chuyển để thành lập một số công ty cổ phần mới hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Với trường hợp hợp nhất doanh nghiệp, quyền nghĩa vụ, tài sản cũng như lợi ích hợp pháp sẽ được giúp chung lại để thành lập 1 doanh nghiệp mới.

- Đối với sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ mang toàn bộ tài sản, quyền nghĩa vụ hợp pháp của mình chuyển cho doanh nghiệp sẽ sáp nhập.

Hệ quả pháp lý của chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

- Đối với chia doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại và hình thành nên hai hoặc nhiều pháp nhân mới.

- Đối với tách doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị tách vẫn tồn tại song song với doanh nghiệp mới được tách ra.

- Hợp nhất doanh nghiệp: Doanh nghiệp mới được hình thành, doanh nghiệp bị hợp nhất sẽ chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại.

- Khi sáp nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ giữ nguyên sự tồn tại.

Trên đây là những thông tin chi tiết phân biệt chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc, hãy liên hệ luật Thái An để được tư vấn chi tiết hơn. Đồng thời mang tới cho doanh nghiệp của bạn những giải pháp tối ưu nhất.

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725