Tư vấn pháp luật thuế 1493 Lượt xem

Những khoản chi nào không được khấu trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế?

Khi nộp thuế doanh nghiệp mong muốn thu nhập chịu thuế của công ty mình nhỏ, một trong yếu tố giúp thu nhập chịu thuế giảm xuống đó là những khoản chi đầu tư mà doanh nghiệp được khấu trừ. Tuy nhiên để hạn chế tình trạng trốn thuế làm thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, pháp luật có quy định những khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về “Khoản chi nào không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế” công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Căn cứ pháp lý xác định những khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được sửa đổi bổ sung
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Những khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.1 Khoản chi không đáp ứng điều kiện được khấu trừ

Pháp luật hiện hành có nêu lên ba điều kiện để một khoản chi được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp vì vậy nếu thiếu đi một trong ba yếu tố đó thì khoản chi không được khấu trừ. Khoản chi không được khấu trừ nếu:

 • Là khoản chi thực tế nhưng không phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
 • Khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng không thực hiện thanh toán bằng phương thức không bằng tiền mặt

2.2  Những khoản chi cụ thể không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Tại Điều 4 thông tư 96/2015/TT- BTC quy định có tới 37 khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bài viết này sẽ nhóm những khoản chi không được khâu trừ nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp có cái nhìn khái quát nhất mà thôi

2.2.1  Khoản chi tiền lương cho người lao động

 • Tiền lương trả cho chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thù lao cho sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên không tham gia điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tiền lương đã hoạch toán trong kỳ tính thuế nhưng thực tế không chi trả, không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật
 • Tiền lương, tiền thưởng, tiền bảo hiểm nhân thọ trả cho người lao động không phù hợp với: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, quy chế thưởng

2.2.2  Khoản chi phụ cấp công việc

 • Tiền chi trang phục cho người lao động bằng tiền nếu vượt quá 05 triệu/01 người/01 năm sẽ không được khấu trừ khi tính thuế
 • Tiền điện thoại sẽ không có hóa đơn, chứng từ, cũng như không phù hợp với điều kiện và mức hưởng theo quy định của Hợp đồng lao động, quy chế lương thưởng công ty
 • Tiền ăn trưa, ăn ca không phù hợp với điều kiện và mức hưởng theo quy định của Hợp đồng lao động, quy chế lương thượng công ty
 • Chi phí công tác phí: Tiền tàu xe, tiền nhà nghỉ không có hóa đơn
 • Không thực hiện đúng theo quy chế tài chính, quy chế nội bộ của doanh nghiệp khi khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác.
 • Không đủ các hồ sơ công tác sau đây: Quyết định cử đi công tác; giấy đi đường; chứng từ tạm ứng…

2.2.3 Chi phí thuê tài sản

 • Khoản chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân không có hợp đồng thuế tài sản, chứng từ thanh toán tiền thuế tài sản
 • Khoản chi trả tiền điện nước với những doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh; chủ cho thuế trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước nhà cung cấp mà không có hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

2.2.4  Khoản tiền phạt vi phạm hành chính, thuế

 • Khoản tiền phạt vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế…
 • Thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2.5  Các khoản chi khác không được khấu trừ

 • Những chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào) nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ kèm theo cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ.
 • Khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động không đúng quy định của pháp luật
 • Khoản chi được được bù đắp bằng kinh phí khác
 • Khoản chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích quỹ dự phòng
 • Ngoài ra có một số khoản chi khác các được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

Trên đây là bài viết liên quan đến những khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nếu bạn có thắc mắc nào hãy liên hệ với công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Bạn cũng có thể xem trang Tư vấn luật thuếHỏi đáp luật thuế để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725