Tư vấn pháp luật thuế 3150 Lượt xem

Những khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Xác định những khoản chi được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là rất quan trọng vì khi đó doanh nghiệp giảm được số thuế phải nộp đồng nghĩa lợi nhuận của công ty tăng thêm. Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có những quy định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cũng như những khoản chi không được trừ khi tính thuế.

Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những khoản chi nào được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Điều kiện để khoản chi được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Về nguyên tắc để những khoản chi được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cần thỏa mãn bốn điều kiện chung sau đây:

 • Thứ nhất, khoản chi là chi phí thực tế phát sinh trực tiếp trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này có nghĩa chỉ những khoản chi nào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì mới được khấu trừ, nếu có phát sinh khoản chi thực tế nhưng không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh, doanh thì sẽ không được khấu trừ khi tính thuế.
 • Thứ hai, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa khoản chi tuy là khoản chi thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng để được khấu trừ cần thể hiện dưới hình thức nhất định đó có thể là: hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật.
 • Thứ ba, những khoản chi có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng thì cần có hóa đơn thanh toán không bằng tiền mặt.
 • Thứ tư, đối với những khoản chi mà pháp luật quy định về hạn mức giá trị thì chỉ được khấu trừ trong hạn mức đó mà thôi. Ví dụ: Khoản chi trang phục bằng tiền cho người lao động không được vượt quá 05 triệu đồng/1năm.

2. Những khoản chi được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Khi một khoản chi đáp ứng được bốn điều kiện nêu trên thì sẽ được khấu trừ thuế. Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt tuy thiếu một trong bốn yếu tố nhưng vẫn được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

2.1 Khoản tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh

Về bản chất khoản tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh không thỏa mãn điều kiện là chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh tuy nhiên xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo, hỗ trợ doanh nghiệp khi khó khăn pháp luật quy định khoản khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Công ty cần chuẩn bị hồ sơ sau đây để được khấu trừ:

 • Biên bản tổng kết các hàng hóa cũng do giá trị tổn thất do doanh nghiệp lập
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

2.2 Khoản tổn thất hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng

 Trong quá trình kinh doanh, sản xuất có những hàng hóa bị hư hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn thì được khấu trừ khi tính thuế nếu không được bồi thường.

Để được hưởng khấu trừ thuế thì doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau gửi tới cơ quan thuế:

 • Biên bản kê khai giá trị tổn thất do doanh nghiệp tự lập
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

2.3 Chi phí mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ có lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ

Những khoản chi không đáp ứng yêu cầu về hóa đơn, và thanh toán không bằng tiền mặt nhưng vẫn được khấu trừ khi tính thuế. Bởi doanh nghiệp thực hiện giao dịch với những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản… Ví dụ: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra.

2.4  Các khoản chi mang tính đặc thù khác

 • Khoản chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa điểm làm việc của doanh nghiệp
 • Khoản chi thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động dành cho dân quân tự vệ và các hoạt động an ninh khác
 • Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.
 • Khoản chi dành cho mục đích giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động
 • Khoản chi khác mang tính phúc lợi cho người lao động miễn sao không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Trên đây là bài viết liên quan đến khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Mong qua bài viết này doanh nghiệp có thể linh hoạt để hoạch toán thuế có lợi nhất cho mình. Nếu doanh nghiệp có những thắc mắc hãy liên hệ với công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725